Oferta Inwestycyjna Gminy

Inwestuj w Grodzisku Wielkopolskim

Gmina Grodzisk Wielkopolski jest aglomeracją miejsko - wiejską, o charakterze typowo przemysłowym - rolniczo.
Istniejące rolnictwo pracuje głównie pod potrzeby istniejącego przemysłu: przetwórstwo pieczarek, ubojnie trzody chlewnej i drobiu, młyn przemysłowy i mieszalnia pasz, a  także powstała w ubiegłym roku nowoczesna chłodnia składowa z bazą transportową. Głównie jednak o sile naszego przemysłu stanowią zakłady branży tapicerki samochodowej, siedzeń do wagonów, mebli tapicerowanych, stolarki aluminiowej i plastikowej oraz produkcji wysokiej jakości parkietu.
Odkryte przed laty złoża gazu ziemnego spowodowały rozwój także tego przemysłu na naszym terenie. Przy istniejącej Mieszalni Gazu w Snowidowie powstał nowoczesny zakład specjalizujący się w oczyszczaniu gazu ziemnego z azotu. Techniką  poprzez skraplanie w wyniku czego powstaje skroplony gaz ziemny LNG.
Od wieków woda stanowi duże bogactwo naszej gminy. Jest ona podstawową bazą surowcową do produkcji wód mineralnych i smakowych, a także piwa.
Tak szeroki asortyment działalności przemysłowej, w gminie liczącej niespełna 20 tys. mieszkańców nigdy nie mógłby powstać, gdyby nie przyjazny klimat jaki stwarza dla tej działalności grodziski samorząd. 
Na naszym terenie jest blisko 100 ha gruntów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą. Są to tereny należące do gminy, skarbu państwa i osób prywatnych, chętnych sprzedać je na potrzeby powstania nowych zakładów pracy, a tym samym przyczynić się do rozwoju gospodarczego gminy. 

Szczegóły na temat Oferty Inwestycyjnej Gminy Grodzisk Wielkopolski uzyskacie Państwo klikając na poniższy link.

Oferta Inwestycyjna Gminy Grodzisk Wielkopolski