Pobujaj mnie! Huśtanie jako szansa na lepszy rozwój i nawiązanie nowych przyjaźni!

Projekt obejmuje ustawienie huśtawki dla osób na wózkach inwalidzkich na placu zabaw w Parku Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim. Rozbudowanie ogólnodostępnego placu zabaw spełniałoby rolę społeczną jaką jest integracja społeczności doświadczonej niepełnosprawnością z osobami zdrowymi. Integracja na przykład dzieci w wieku szkolnym jest ważnym elementem edukacyjnym, dlatego też umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z ogólnodostępnego placu zabaw, na którym znajdzie się również huśtawka przystosowana do wózków inwalidzkich stanie się podstawowym filarem takiej integracji. Należy zauważyć, że na terenie naszej gminy nie ma huśtawki lub innego urządzenia tego typu, ponadto huśtawka ta byłaby odzwierciedleniem założeń programu Dostępność plus.