Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej

 Zakończyły się prace budowlane na terenie byłego dworca PKP w Grodzisku Wielkopolskim w ramach projektu „Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej”.

W piwnicy zorganizowano serwerownię, magazyny i pomieszczenia gospodarcze służące funkcjonowaniu obiektu. Na parterze budynku powstał obszerny hol, pełniący rolę przestrzeni wystawienniczej - sali targów ekonomii społecznej, dla prac wykonanych na zajęciach artystycznych uczestników KIS i WTZ. W pomieszczeniach obok holu zlokalizowano po jednej jego stronie część szkoleniową oraz część administracyjno – socjalną, odpowiednio skomunikowaną z wyjściem na dziedziniec rekreacyjny zorganizowany na zewnątrz budynku. Po drugiej stronie budynku zorganizowano część gastronomiczną - bar szybkiej obsługi oraz zaplecze kuchenne. Część główna sali konsumpcyjnej połączona jest przedsionkiem z klatką schodową. W przedsionku, zlokalizowano łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz szatnię i wejście do windy osobowej, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze zlokalizowano salę dydaktyczną, w której przewidziano punkt krawiecki, punkt kosmetyczny oraz miejsce na przeprowadzanie kursów czy szkoleń. Obok sali dydaktycznej znajduje się pracownia komputerowa wyposażona w siedem stanowisk komputerowych wraz z regałami. Na piętrze przewidziano salę rehabilitacyjną, salę animacji oraz sanitariaty. W przedsionku windy zlokalizowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Na poddaszu, zaplanowano strefę sztuki dworzec: sala spotkań z artystami i pracownia terapii zajęciowej, tj. rzeźby, ceramiki, malarstwa. Na zewnątrz powstała otwarta strefa aktywności dla dorosłych i dzieci.

Dzięki realizacji projektu powstanie baza do nowych aktywności społecznych, m.in. poprawi się dostępność mieszkańców (przede wszystkim obszaru wskazanego do rewitalizacji) do usług i zasobów pomocy społecznej, kultury, uruchomione zostaną nowe funkcje w budynku, nowe aktywne narzędzia zmiany społecznej w środowisku lokalnym (Klub Integracji Społecznej), przedsiębiorstwo społeczne z udziałem partnerów prawnych, Centrum Wolontariatu, Centrum Integracji Kulturalnej, Klub Młodego Rodzica, Programy Aktywności Lokalnej, praca organizatora społeczności lokalnej), wzmocni istniejące podmioty ekonomii społecznej: organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy nieformalne, wskrzesi stare funkcje budynku (bar, poczekalnię dla oczekujących na przyjazd i odjazd pociągów, autobusów) realizując idee ekonomii społecznej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

W chwili obecnej trwa wyposażanie obiektu w meble oraz sprzęt niezbędny do funkcjonowania Centrum. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o.o. z Kościana.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Całkowita wartość projektu 4 586 907,13 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych 4 516 832,96 zł

 Kwota dofinansowania 3 839 308,01zł

 W ramach realizacji zadania powstał również Bar Dworcowy prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną Dworzec. Szczegóły: https://www.facebook.com/Bar-Dworcowy-Grodzisk-Wielkopolski-101540665446624