Rok 1990 - 1991

W październiku 1990 r. w siedzibie Stowarzyszenia Ill et Villaine – Pologne w Rennes delegacja z Grodziska spotyka się z sekretarzem gminy Betton....

Tak rozpoczęły się kontakty z tym bretońskim miastem i trwają do dziś.

W marcu 1991 z wizytą do Grodziska przybył sekretarz Betton Bernard Monnerie. Odwiedził grodziskie liceum, w którym młodzież uczyła się języka francuskiego. Zauważył, że zarówno nauczycielom, jak i uczniom brakuje podręczników do nauki j. francuskiego. Dlatego po powrocie do Betton zainicjował zbiórkę pomocy dydaktycznych. Jednocześnie zaproponował utworzenie towarzystwa ‘BETTON – GRODZISK”. Takie towarzystwo nigdy nie powstało, ale rozpoczęły się od tego momentu bliższe kontakty polsko-francuskie, a w kwietniu 2002 r powstaje Grodziskie Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy z Zagranicą z prężnie działającą sekcją francuską.