Rok 1996-2000

W sierpniu 1999 r. rozpoczął się okres aktywnej wymiany rodzin miast Grodziska i Betton. W dniach 5 – 9 sierpnia przebywała w Grodzisku 56 – osobowa grupa z Betton. Czas spędzali na zwiedzaniu miasta i okolic, poznawaniu zwyczajów i kultury polskiej oraz smakowaniu polskiej kuchni. Pobyt grupy z Betton był współfinansowany ze środków UE.

Rewizyta nastąpiła na przełomie kwietnia i maja 2000 r. Podczas tej wizyty, grodziszczanie zwiedzili Rennes, Saint Malo, Mont-Saint-Michel, a w drodze powrotnej także Paryż. Na ten pobyt strony również otrzymały środki z Unii Europejskiej.

W grudniu tego roku przybywa do grodziska oficjalna delegacja z merem na czele. Tematem tej wizyty było omówienie dalszych kierunków współpracy w podpisanie umowy partnerskiej.

Uroczyste podpisanie układu o wzajemnej współpracy nastąpiło w Grodzisku 1 lipca 2000 r. Ratyfikacja nastąpiła 30 września tego roku w Betton.