Rok 2002

We wrześniu 2002 r. w Delligsen gościła ponad 50 – osobowa grupa z Grodziska reprezentując różne grupy zawodowe i stowarzyszenia. Byli przedstawiciele Zrzeszenia Kupców, Cechu Rzemiosł Różnych, straży pożarnej i kół łowieckich. Spotkania miały na celu wymianę doświadczeń oraz znalezienie wspólnej drogi rozwiązywania problemów w poszczególnych dziedzinach życia. Strony ustaliły, że rewizyta o podobnym charakterze nastąpi najdalej wiosną 2004 r.

W listopadzie 2002 r. nowe władze Grodziska wybrane w wyniku październikowych wyborów samorządowych, wystosowały na ręce burmistrza Delligsen Rolfa Heise list, w którym wyraziły wolę dalszej współpracy.

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim