Rok 2003

W maju 2003 r. delegacja grodziskich władz samorządowych z burmistrzem Henrykiem Szymańskim na czele odwiedziła Merksplas i spotkała się z nowym burmistrzem Frankiem Vilrycx. Strony wyraziły wolę dalszej współpracy na niwie kulturalnej, oświatowej i edukacyjnej.

Na uroczystości 700-lecia Grodziska Wlkp. zorganizowane w dniach 27-29 czerwca 2003 r. przybyła liczna delegacja z Merksplas z burmistrzem na czele. W jej składzie były zarówno przedstawiciele władz samorządowych, Spetsershulp Polen, a także strażacy, z którymi od dawna utrzymuje kontakty Powiatowa Straż Pożarna w Grodzisku.

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2003 r. burmistrz Merksplas Frank Vilrycx odebrał z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Grodziska tytuł “Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.” w dowód wdzięczności dla wszystkich mieszkańców Merksplas, za pomoc i wkład w rozwój Grodziska. Herman Cooremans odebrał przyznany Spetsershulp Polen, tytuł “Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp”.

 
Kontakty z Merksplas naznaczone są szczególną sympatią i przyjaźnią. Pomoc niesiona nam w ciężkich latach kryzysu, pozostanie w pamięci na wiele lat.