Rok 2003

W styczniu 2003 r. burmistrz Miasta i Gminy Henryk Szymański i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kinecki zaprosili delegację Delligsen na uroczystości obchodów 700-lecia miasta, które miały odbyć się w dniach 27 – 29 czerwca 2003 r.

Rada Miejska Grodziska Wielkopolskiego na uroczystej sesji w dniu 28 czerwca wyróżniła burmistrza Delligsen Rolfa Heise i nadała Mu tytuł “Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp”.Główny inicjator kontaktów z Polską, Dyrektor Gminy Wolfgang Becker otrzymał tytuł “Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp”, wieloletni burmistrz Erwin Mittendorf otrzymał list dziękczynny za wkład w rozwój kontaktów między gminą Grodzisk Wlkp. i Delligsen.

Wizyta gości z Delligsen.

W dniach 3 – 5 października 2003 r. przebywała w Grodzisku ponad 50-osobowa delegacja z partnerskiego miasta Delligsen (Niemcy).

W skład delegacji wchodzili: reprezentacja samorządowców z nowym burmistrzem Hansem–Dieterem Krösche na czele, strażacy, policjanci, przedstawiciele rzemiosła, kupców, partii SPD, kultury oraz “Czerwonego Krzyża”.

W oficjalnym składzie władz miejskich Delligsen znaleźli się również: były Burmistrz Rolf Heise oraz były Dyrektor Gminy Wolfgang Becker. Warto w tym miejscu powiedzieć, że po reformie samorządowej w Niemczech, obecny Burmistrz wybrany został w wyborach bezpośrednich. Zwiększył się też zakres jego kompetencji. Łączy bowiem w tej chwili również obowiązki Dyrektora Gminy. Burmistrz Hans–Dieter Krösche pełni swój urząd od 1 października i była to jego pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna w tej randze.

Goście przybyli do Grodziska w piątek około godziny 1700. Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne w grodziskim Domu Kultury w którym uczestniczyli również Grodziszczanie podejmujący w swoich domach niemieckich przyjaciół. Uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu Grodziskiej Orkiestry Dętej oraz spróbowali polskich potraw przyrządzonych przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pod czujnym okiem Państwa Małgorzaty i Andrzeja Piaskowskich.

W sobotę w godzinach rannych odbyły się spotkania w grupach tematycznych. Oficjalna delegacja spotkała się w Ratuszu z grodziskimi władzami samorządowymi. Strony omawiały dalszą współpracę między gminami na polu gospodarczym, kulturalnym i edukacyjnym. Rozmawiano również o wymianie doświadczeń i pomysłach dotyczących zacieśnienia współpracy. Delegacja miał również okazję obejrzeć Automatyczną Kontenerową Stację Uzdatniana Wody oraz nową kwaterą na składowisku śmieci w Czarnej Wsi, której oficjalne otwarcie planowane jest na 15 października. Wymieniono poglądy w tej materii oraz podzielono się doświadczeniami. Jak wynikało z rozmowy, obydwa miasta borykają się z podobnymi problemami, choć sposób ich rozwiązywania jest nie co inny, co uwarunkowane jest odpowiednimi przepisami funkcjonującymi w Polsce i w Niemczech.

Po spotkaniu uczestnicy zgromadzili się przy pomniku wdzięczności gdzie wspólnie zasadzono drzewko przyjaźni. Dąb który stanął obok pomnika ma symbolizować trwałość, siłę oraz moc wzajemnych relacji między Grodziskiem oraz Delligsen. Już wkrótce w tym miejscu posadzone zostaną kolejne drzewka symbolizujące przyjaźń z innymi miastami partnerskimi.

Następnie cała grupa udała się do grodziskiego ratusza gdzie została powitana przez Burmistrz oraz Przewodniczącego Rady. Wszyscy zostali poczęstowani tortem który specjalnie na tę okazję został przygotowany przez Zakład Cukierniczy Państwa Kachlickich.

Niemcy goście mogli również podziwiać zbiory zgromadzone w grodziskim muzeum. Szczególne zainteresowanie wzbudziła grodziska panorama oraz makieta przedstawiająca dawny grodzisk. Nie mniejsze uznanie wzbudziły egzemplarze polskich motocykli. Po obiedzie, podczas którego skosztować można było pierogów, cała grupa udała się do klasztoru w Woźniakach gdzie można było obejrzeć podziemia i wysłuchać dziejów tego obiektu.
Około godziny 1800 rozpoczęła się wspólna biesiada w Wigwamie w podgrodziskim Zdroju.

W niedzielę po śniadaniu, około godziny 930 grupa z Delligsen żegnana przez Grodziszczan, udała się w podróż do swojego rodzinnego miasta.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że delegacja z partnerskiej gminy przybyła na zaproszenie władz miasta oraz Grodziskiego Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Zagranicą. Podobny charakter miała wizyta w Delligsen grupy z Grodziska, jesienią 2002 r.

Nietypowy prezent

W miniony weekend w Grodzisku odbyła się niecodzienna uroczystość.W tych dniach zjechali do naszego miasta strażacy z zaprzyjaźnionej gminy Delligsen aby przekazać grodziskim strażakom dwa wozy strażackie.
O przekazaniu samochodów dla naszej gminy była mowa już podczas oficjalnego spotkania w czasie Dni Unii Europejskiej, które odbyły się na przełomie kwietnia i maja tego roku. Kilka tygodni trwały formalności związane z przekazaniem samochodów, które ostatecznie pojawiły się w naszym mieście w piątek około godziny 16.00, po przejechaniu blisko 600 kilometrów.


Oficjalne przekazanie odbyło się tego samego dnia na grodziskim rynku. Punktualnie o godzinie 19.30 po odegraniu hejnału miast przez Grodziską Orkiestrę Dętą, Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku, Pan Lech Tomys, złożył Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego meldunek o gotowości pododdziałów do uroczyści. W uroczystości wzięły udział załogi OSP z Grąblewa, Snowidowa, Kąkolewa, Słocina i Grodziska, oraz odział Państwowej Straży Pożarnej. Chwilę później zabrzmiał hymn Unii Europejskiej.


Następnie Komendant Straży Pożarnej z Delligsen przekazał Burmistrzowi Dellisen Hansowi-Dieterowi Krösche kluczyki do dwóch wozów bojowych. Niemiecki Burmistrz przekazał otrzymane kluczyki Burmistrzowi Grodziska, co miało symbolizować przekazanie daru od gminy Delligsen dla gminy Grodzisk Wielkopolski.
Hans-Dieter Krösche, Burmistrz partnerskiej gminy Delligsen, w kilku słowach podziękował za zaproszenie do Grodziska, za wspaniały koncert jaki kilkanaście dni temu dała Grodziska Orkiestra Dęta w Delligsen, na święcie jakie co 4 lata jest tam obchodzone. Ale przede wszystkim mówił o współpracy i wzajemnych kontaktach między obiema społecznościami. Przekazując samochody, wyraził nadzieję, że będą one służyły grodziskim strażakom w taki sam sposób jak służyły ich niemieckim kolegom.
Burmistrz Grodziska podziękował za tak miły i nietypowy prezent a kluczyki przekazał załogom strażackim. Podziękował również za otrzymane wozy bojowe i zapewnił, że będą one dobrze wykorzystane przez naszych strażaków. Na ręce niemieckiego Burmistrza przekazał również pamiątkowy list oraz miniaturę wozu z beczką piwa wykonanego przez Pana Królikowskiego. Z kolei Kustosz Muzeum Ziemi Grodziskiej przekazał komendantowi Straży Pożarnej z Delligsen stary polski hełm strażacki pochodzący ze zbiorów Muzeum.
Całą uroczystość zakończyła kilkuminutowym koncertem nasza orkiestra, a następnie wszystkie wozy strażackie w kolumnie i na sygnale udały się ulicami miasta do odnowionej strażnicy w Słocinie gdzie znajdzie miejsce jeden z przekazanych samochodów - Mercedes. Drugi z samochodów - Volkswagen zostanie w Grodzisku.
W sobotę nasi goście spędzili czas między innymi w Muzeum Parowozowni w Wolsztynie, w Chorzeminie oraz na strzelnicy w Zdroju.
Urządzono tam Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Strażaków Ochotników o Puchar Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.
Ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco:
I miejsce OSP Kąkolewo w składzie:
Mariusz Majka
Mirosław Pucicki
Sebastian Szymański
II miejsce Straż Pożarna Delligsen w składzie:
Micheal Hartel
Andreas Jokendanz
Dieter Franke
III miejsce Straż Pożarna Delligsen w składzie:
Marco Kania
Hans-Heinrich Koch
Horst Schuppa
IV miejsce Straż Pożarna Delligsen w składzie:
Burkhard Schlimme
Werner Sauthoff
Klaus-Dieter Koch