Rok 2004

Uroczystości związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej
Na przełomie kwietnia i maja 2004 roku, wspólnie z Burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego i Jego Urzędem, Stowarzyszenie zorganizowało uroczystość wejścia Polski do Unii Europejskiej, w których wzięły udział delegacje z gmin partnerskich: Merksplas, Torrelodones, Betton i Delligsen.
W programie wizyty znalazły się:
- Spektakl „Integro” w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim,  ukazujący tradycję, kulturę i kuchnię Belgii, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Polski.
- Gazetka „Integro”- okolicznościowe wydawnictwo prezentujące miasta bliźniacze, ich historię, tradycje i kulturę oraz ideę współpracy widzianą oczami młodych ludzi.
- Konferencja na temat „Wejście Polski do Unii Europejskiej. Nadzieje i zagrożenia”.
 W konferencji wzięli udział historycy, znawcy tematyki unijnej, w tym z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Jedną z prelegentów była także przedstawicielka młodego pokolenia pani Monika Klapa, która zaprezentowała obraz zjednoczonej Europy widziany oczami młodego Polaka
- Turniej wiedzy o gminach partnerskich - po wcześniejszych eliminacjach przeprowadzonych w szkołach odbył się finał turnieju wiedzy o gminach partnerskich prowadzony przez grodziską młodzież. W jury zasiedli burmistrzowie 5 gmin. Pytania dotyczyły historii, kultury i tradycji wszystkich gmin, historii współpracy i tematyki unijnej. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez burmistrzów gmin partnerskich.
- Wieczór „Witamy w Europie” - wieczór zorganizowany przez Urząd Miejski i Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy z Zagranicą z udziałem delegacji gmin partnerskich, Stowarzyszenia i osób życia publicznego.
- Tłumaczenia - Stowarzyszenie zapewniło tłumaczy dla wszystkich delegacji. Warto nadmienić, że tłumacze pracę swą czynili nieodpłatnie.