Rok 2004-2006

Uroczystości związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej
Na przełomie kwietnia i maja 2004 roku, wspólnie z Burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego i Jego Urzędem, Stowarzyszenie zorganizowało uroczystość wejścia Polski do Unii Europejskiej, w których wzięły udział delegacje z gmin partnerskich: Merksplas, Torrelodones, Betton i Delligsen.
W programie wizyty znalazły się:
- Spektakl „Integro” w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim,  ukazujący tradycję, kulturę i kuchnię Belgii, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Polski.
- Gazetka „Integro”- okolicznościowe wydawnictwo prezentujące miasta bliźniacze, ich historię, tradycje i kulturę oraz ideę współpracy widzianą oczami młodych ludzi.
- Konferencja na temat „Wejście Polski do Unii Europejskiej. Nadzieje i zagrożenia”.
 W konferencji wzięli udział historycy, znawcy tematyki unijnej, w tym z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Jedną z prelegentów była także przedstawicielka młodego pokolenia pani Monika Klapa, która zaprezentowała obraz zjednoczonej Europy widziany oczami młodego Polaka
- Turniej wiedzy o gminach partnerskich - po wcześniejszych eliminacjach przeprowadzonych w szkołach odbył się finał turnieju wiedzy o gminach partnerskich prowadzony przez grodziską młodzież. W jury zasiedli burmistrzowie 5 gmin. Pytania dotyczyły historii, kultury i tradycji wszystkich gmin, historii współpracy i tematyki unijnej. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez burmistrzów gmin partnerskich.
- Wieczór „Witamy w Europie” - wieczór zorganizowany przez Urząd Miejski i Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy z Zagranicą z udziałem delegacji gmin partnerskich, Stowarzyszenia i osób życia publicznego.
- Tłumaczenia - Stowarzyszenie zapewniło tłumaczy dla wszystkich delegacji. Warto nadmienić, że tłumacze pracę swą czynili nieodpłatnie.

SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE  MŁODZIEŻY W ZAPRZYJAŹNIONYCH MIASTACH MERKSPLAS I DELLIGSEN OD 17.03.2006  DO 22.03. 2006
Młodzież z LO im. J. Słowackiego i ZSP w Grodzisku Wlkp. uczestniczyła w wymianie międzynarodowej z młodzieżą z Merksplas i Delligsen, zorganizowanej przez opiekunkę szkolnego klubu europejskiego Eurosłowaka działającego przy LO im. J.Słowackiego, mgr V. Kachlicką-Garcon i przy pomocy mgr A.Ochmańskiej. Wymiana trwała od 17.03.2006 do 22.03.2006. Głównym założeniem wymiany było nawiązanie bliższych kontaktów młodzieży z zaprzyjaźnionych miast : Merkplas, Delligsen i Grodziska Wlkp. Od 17.03.06 do 19.03.06 młodzież była zakwaterowana w domach prywatnych młodzieży z Merkplas. Podczas tych trzech dni uczestnicy wymiany brali udział we wspólnych zajęciach, których nadrzędnym celem było bliższe poznanie się i nawiązanie nowych przyjaźni. Cel ten został w pełni zrealizowany.
Dnia 20.03.2006 grodziska grupa pożegnała się z młodzieżą z Merkplas i wyjechała na wycieczkę do Brukseli, aby bliżej zapoznać się ze stolicą Unii Europejskiej. Uczniowie oglądali najciekawsze obiekty, siedzibę parlamentu Belgii, kwaterę NATO, Pałac Królewski oraz Park Brukselski oraz zwiedzili Katedrę św. Michała i Guduli, Grand Place z gotyckim ratuszem.
W planie wymiany ujęto również wizytę w zaprzyjaźnionym mieście Delligsen na dzień 21.03.2006. Wyjazd pomimo, iż trochę krótki, młodzież uznała za bardzo udany.

Z wizytą w Merksplas

W 60 rocznicę wyzwolenia belgijskiego miasta Merksplas, z kilkudniową wizytą udała się delegacja z naszego miasta. Do Belgii udali się: Burmistrz Henryk Szymański, Przewodniczący Rady Marek Kinecki i Sekretarz Jan Koza. W dniach 23-26 września odbywały się tam obchody związane z wyzwolenie Merksplas, a których kulminacyjnym momentem było odsłonięcie pomnika ku czci kaprala Harppera. Na uroczystościach nie zabrakło weteranów z tamtego okresu, żołnierzy brytyjskich i polskich, którzy doskonale pamiętają tamte dni.

Nasi przedstawiciele bardzo podkreślali znaczenie tej wizyty. Merksplas, to partnerskie miasto Grodziska Wielkopolskiego. Dlatego każda wizyta i spotkanie z belgijskimi przyjaciółmi jest niezwykle ważne dla istoty stosunków wszelkiej współpracy między naszymi gminami.
Dla mieszkańców Merksplas, ale także pobliskich miejscowości przyjazd Polaków był bardzo ważny. Zwłaszcza w kontekście 60 rocznicy wyzwolenia Merksplas spod hitlerowskich Niemiec. Wszyscy tutejsi mieszkańcy pamiętają doskonale losy historii. Tej związanej z Belgią, ale i z Polską. Szczególne znaczenie nabiera fakt, ze podczas działań wojskowych na terenie Belgii, dużą rolę odegrały Polskie siły zbrojne pod dowództwem gen. S. Maczka. Polscy żołnierze podlegali Dywizji Kanadyjskiej. To na ziemi belgijskiej toczono ciężkie boje – zwłaszcza niedaleko Merksplas o strategiczny port w Antwerpii. Belgowie docenili wkład i przelaną krew Polaków podczas II wojny światowej poza granicami własnej ojczyzny. Współczuli również, że powojenna historia nie ułożyła się według marzeń Polaków. Właśnie dla uczczenia pamięci tych osób, grodziska delegacja z Burmistrzem Henrykiem Szymańskim na czele złożyła kwiaty i oddała cześć poległym Polakom na polskim cmentarzu w Ginneken. Był to bardzo wzruszający moment wizyty, pełen patriotyzmu i pokory dla tych którzy walczyli, gdyż dzięki nim teraz możemy żyć w bezpiecznej Europie.

Goście z Merksplas

Na zaproszenie Grodziskiego Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Zagranicą, w dniach 2-5 czerwca w Grodzisku przebywała kilku dziesięcioosobowa delegacja mieszkańców belgijskiego miasteczka Merksplas.
Już w sobotę, na boisku Groclinu Dyskobolii rozegrany został towarzyski mecz pomiędzy reprezentacją Merksplas a reprezentacją Grodziska. Po ciekawym, szybkim i momentami ostrym meczu, padł sprawiedliwy wynik – 3:3. Wieczorem odbyło się wspólne spotkanie z członkami grodziskiego stowarzyszenia w wigwamie w Zdroju. Całą niedzielę nasi goście spędzili w Poznaniu Poniedziałkowy ranek to spotkanie z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miejskiej. Podczas tego spotkania Belgowie podziękowali za ciepłe przyjęcie i gościnę jaką otrzymali w naszym mieście. Mimo, że Grodzisk utrzymuje kontakty z Merksplas od kilku dobrych lat, większość osób które przyjechały, była w naszym kraju po raz pierwszy. Z rozmów wynikało, że mieli oni początkowo o naszym kraju zupełnie inne wyobrażenie, które w konfrontacji z rzeczywistością zupełnie się zmieniło.