Rok 2005

Władze Grodziska w Torrelodones
W dniach 20-25 czerwca 2005 roku doszło do wizyty delegacji grodziskiej w hiszpańskim Torrelodones, w skład której wszedł Prezes Grodziskiego Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Zagranicą. Było to spotkanie robocze mające na celu realizację pomysłu, jaki pojawił się 1 maja 2004 roku, a dotyczącego utworzenia porozumienia gmin partnerskich. W spotkaniu uczestniczyły delegacje gmin, z którymi Grodzisk ma podpisane umowy partnerskie: Betton (Francja), Merksplas (Belgia), Delligsen (Niemcy) i Torrelodones (Hiszpania). Spotkanie w założeniach miało doprowadzić do zintensyfikowania i poszerzenia dotychczasowej współpracy. Już pierwszego dnia nastąpiło symboliczne przekazanie kluczy na ręce Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego oraz przedstawicieli innych gmin. Konferencja przygotowana przez stronę hiszpańską, szeroko komentowana w hiszpańskich mediach, okazała się niezwykle owocną inicjatywą. Oprócz delegacji gmin wzięli w niej udział miedzy innymi, Profesor Heinrich Hoffschulte, Wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy, dr Santiogo Petschen – wykładowca Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych Uniwersytetu Madryckiego, Risto Raivio – Przedstawiciel Komisji Europejskiej ds. Miast Partnerskich oraz Pani Prezydent Madryckiego Zrzeszenia Miast Pani Lius Partida. Pierwsze spotkanie dotyczyło znaczenia i ważności samorządu i instytucji lokalnych o charakterze ponad gminnym w Unii Europejskiej.
W tej debacie swój głos zabrali wszyscy przedstawiciele z przybyłych gmin. Także Burmistrz Henryk Szymański dzielił się swoimi spostrzeżeniami i uwagami wobec sytuacji w Unii Europejskiej. Na następnej konferencji poruszono problem Obywatelstwa Europejskiego.
Kolejnego dnia pobytu toczono rozmowy na temat sportu, kultury, rozwoju i inwestycji, edukacji, przepływu informacji i komunikacji, a także pomocy społecznej. Ponownie, jak w poprzednich zebraniach toczono dyskusje na temat możliwych płaszczyznach partnerstwa. Nie obyło się też bez krytycznych uwaga pod adresem Komisji Europejskiej i kryteriów przyznawania przez niej wsparcia dla pogłębiania współpracy miast partnerskich. Ciekawe i znaczące dyskusje miały miejsce podczas wystąpienia na płaszczyźnie Rozwoju Partnerstwa Gmin Europejskich. Poruszano tu kwestie sposobu ubiegania się o dotacje i wszelkiego finansowania ze środków unijnych. Czyli te kwestie, które teraz Polaków w rok po przystąpieniu do UE najbardziej interesują. W czasie pobytu w Torrelodones nasi hiszpańscy przyjaciele poinformowali nas, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami fundują dwa roczne staże uniwersyteckie (magisterskie lub doktoranckie) dla mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski (warunek znajomość biegła języka hiszpańskiego lub angielskiego) oraz 4 miesięczne staże językowe. Tryb i zasady rekrutacji na te wyjazdy powinny być jasno określone, by stanowiły swoistą zachętę dla uczniów naszych szkół średnich. Jednak najważniejszymi i priorytetowymi celami tej podróży było przede wszystkim dopracowanie wersji tekstu Deklaracji Instytucjonalnej zawiązującej się Sieci.
Ratyfikowanie i przestrzeganie wszystkich przyjętych w tej Deklaracji założeń pozwoli wszystkim zainteresowanym gminom na dalszą współpracę, na jeszcze większą skalę niż dotychczas, promowanie własnych działań, czy też realizację współpracy między regionami.
Podczas wizyty w Torrelodones doszło także do przekazania przez wiceprezesa Inter Groclinu Auto flagi pierwszoligowego zespołu, sponsorowanego przez koncern Groclin. Kontakty zagraniczne to nie tylko polityka, ale także szansa dla społeczeństwa na poznanie inne kultury i innych zwyczajów. Dlatego każde tego typu spotkanie jest bardzo ważne.