Rok 2005

Polsko - francuskie seminarium w Grodzisku
W środę 3 sierpnia 2005 roku w godzinach popołudniowych do Grodziska przybyło 45 osób z Betton. Po długiej podróży goście udali się do polskich rodzin i z nimi spędzili wieczór.
W czwartek 4 sierpnia o godz. 10.00 rozpoczęło się seminarium na temat: „Jak przygotować dzieci i młodzież do funkcjonowania w zjednoczonej Europie.”
Podczas sympozjum Dyrektorzy: Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wielkopolskim, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Zespołu Szkół w Ptaszkowie przedstawili jak ukierunkowany jest system nauczania w Polsce by już od najmłodszych lat przygotować młodego Polaka do życia w Europie. Dzieci z Przedszkola zaprezentowały się dodatkowo w tańcach a młodzież z Zespołu Szkół w Ptaszkowie częstowała uczestników sałatką nicejską własnej roboty. Na koniec wszyscy odśpiewali w dwóch językach piosenkę „Panie Janie”.
Francuzi byli pod wrażeniem przygotowania zawodowego kadry pedagogicznej oraz komplementarnego nauczania dzieci i młodzieży w Polsce.
Goście zwiedzili także ię do muzeum rolnictwa w Szreniawie, gdzie podziwiali między innymi pokaz wypieku chleba wraz z jego degustacją oraz podziwiali panoramę okolicy z wieży. Grupa spotkała się również z Burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego Henrykiem Szymańskim. Podczas spotkania, goście mieli okazję zapoznać się systemem pracy samorządu lokalnego oraz zwiedzić budynek będący siedzibą władz miejskich.