Rok 2008

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Sobota 31 maja 2008 roku była ważnym momentem w dziejach współpracy zagranicznej naszej gminy. Podczas „Dni Grodziska 2008” o godzinie 11.00 w grodziskim ratuszu zostały podpisane umowy partnerskie pomiędzy Gminą Dolyna na Ukrainie reprezentowaną przez Mera Volodymira Kharazda a Gminą Grodzisk Wielkopolski oraz Gminą Biržai na Litwie reprezentowaną przez Mera Regimantasa Romanasa a Gminą Grodzisk Wielkopolski. W imieniu gminy Grodzisk Wielkopolski umowy podpisał Burmistrz Henryk Szymański. W tym momencie Grodzisk Wielkopolski posiada 6 partnerów zagranicznych. Po podpisaniu umów delegacje przeszły na plac obok Pomnika Wdzięczności przy ul. 3 Maja gdzie Litwini i Ukraińcy zasadzili swoje drzewa, dęby które mają być symbolem trwałości i jeszcze raz trwałości naszych wzajemnych kontaktów, jak podkreślał Burmistrz Henryk Szymański. W miejscu tym znajduje się również drogowskaz z nazwami wszystkich miast partnerskich oraz odległością jaka dzieli Grodzisk Wielkopolski z poszczególnymi gminami. W sobotnie południe Merowie Biržai i Dolyny odsłonili tablice z nazwami swoich miejscowości, na drogowskazie do wszystkich miast partnerskich Grodziska Wielkopolskiego. Na zakończenie wszystkie delegacje złożyły wspólnie kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności, upamiętniając tym samym tegoroczne rocznice Powstań.

17 marca 2008 roku przy dźwiękach grodziskiego hejnału, w ratuszu podejmowali byli przedstawiciele ukraińskiego miasta Dolyna, którzy przyjechali do Grodziska na specjalne zaproszenie Prezes Inter Groclin Auto SA, pana Zbigniewa Drzymały.

Wcześniej ukraińscy goście mieli okazję zobaczyć fabrykę Inter Groclin Auto SA, mogli również bliżej przyjrzeć się naszemu miastu, w tym między innymi grodziskiemu Ośrodkowi Kultury oraz zobaczyć Grodziską Orkiestrę Dętą w „akcji”. Podczas spotkania w magistracie, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego przekazał merowi Dolyny, pana Wolodymyrowi Garazdowi, list intencyjny dotyczący nawiązania dwustronnych kontaktów między naszymi miastami.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli ze strony polskiej przedstawiciele grodziskiego samorządu oraz Inter Groclin Auto SA a ze strony ukraińskiej radni rady miejskiej, oprócz przekazania informacji na temat obu miast, dyskutowano również o możliwościach, płaszczyznach i zakresie przyszłej współpracy.

Spotkanie było również dobrą okazją do oficjalnego zaproszenia delegacji Dolyny na tegoroczne Dni Grodziska.