Rok 2011

W dniach 24-26 czerwca 2011 roku, delegacja samorządowców z Grodziska Wielkopolskiego z Burmistrzem Henrykiem Szymańskim przebywała w mieście partnerskim Delligsen w Niemczech. Spotkanie, odbyło się z okazji 10 rocznicy rozpoczęcia współpracy pomiędzy gminami. W trakcie licznych oficjalnych spotkań, rozmawiano przede wszystkim o kierunkach rozwoju dalszej współpracy partnerskiej, zadeklarowanej przez obydwie strony.

   

 

W tym roku mija 10 lat od momentu, kiedy to gmina Grodzisk Wielkopolski podpisała porozumienie o współpracy partnerskiej z niemieckim miasteczkiem Delligsen. Uroczystości związane z jubileuszem odbyły się w Grodzisku Wielkopolskim w niedzielę, 14 sierpnia 2011 roku w Centrum Kultury RONDO. Na czele zaproszonych gości znalazła się delegacja z miasta Delligsen. Świadkami odnowienia aktu o współpracy pomiędzy miastami, były również delegacje z miasta Merksplas (Belgia) oraz miasta Tabor (Czechy). Wśród gości znaleźli się także Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, delegacja władz powiatowych, Radni III i VI Kadencji, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych gminy.
Jako pierwszy, głos zabrał Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, który przybliżył historię kontaktów pomiędzy miastami. Wydarzenia odbywające się na przestrzeni dziesięciu lat obrazowała przygotowana na tą okazję dwujęzyczna prezentacja multimedialna. W swoim przemówieniu Burmistrz podziękował za 10 lat partnerstwa, wzajemnego wspierania się, wspólnej pracy i nawiązanych przyjaźni. Za owoce wieloletniego partnerstwa podziękował także Burmistrz Delligsen Hans Dieter - Krosche.
Ważnym momentem uroczystości było odnowienie aktu o współpracy partnerskiej. Swoje podpisy na dokumencie złożyli Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, Burmistrz Delligsen Hans Dieter -  Krosche oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kinecki.

Na zakończenie spotkania, dla zgromadzonych gości wystąpił Zespół Tańca Ludowego Cybinka Grodzisk oraz Chór Ottimo. Każdy z gościu na pamiątkę niedzielnego wydarzenia, otrzymał dwujęzyczną książeczkę, przedstawiającą najważniejsze fakty z 10-lecia współpracy dwóch miast.