Rok 2015

GRODZISKIE PIWOBRANIE

W dniach 12 – 13 września 2015 roku, w ramach obchodów Grodziskiego Piwobrania, gościliśmy w naszym mieście delegacje z miast partnerskich. Swoją obecnością zaszczycili nas przyjaciele z miasta Dolyna  na Ukrainie, z miasta Delligsen w Niemczech oraz z miasta Biržai na Litwie. W tym wyjątkowym czasie, do Grodziska Wielkopolskiego po raz pierwszy przyjechała również delegacja z miasta Brod w Republice Serbskiej. Celem wizyty było zacieśnienie trwających już przyjaźni oraz omówienie możliwych kierunków współpracy z gminą Brod. W sobotni poranek, delegacje spotkały się w grodziskim ratuszu z Burmistrzem Grodziska  Wielkopolskiego Henrykiem Szymańskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Kineckim wraz z Radą Miejską. Liczymy, że wizyta gmin partnerskich, jak również delegacji z Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie przyczyni się do zacieśnienia i kontynuowania wzajemnej współpracy z korzyścią dla rozwoju zaprzyjaźnionych gmin oraz ich mieszkańców.

   

Drużyna z Delligsen na turnieju piłkarskim

W niedzielę, 16 sierpnia 2015 roku na terenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Ptaszkowie odbył się doroczny turniej piłki nożnej sołectw o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej. W turnieju udział wzięło 9 drużyn reprezentujących wsie: Słocin, Grąblewo, Kąkolewo, Woźniki i Ptaszkowo, a także goście z niemieckiego Delligsen – drużyna Kaierde. Po zaciętych meczach systemem grupowym, przy zachowaniu zasad fair play klasyfikacja końcowo przedstawiała się następująco.
1 miejsce – Kaierde II
2. miejsce - Ptaszkowo II
3. miejsce - Woźniki
Puchary, dyplomy oraz upominki drużynom wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kinecki.