Rok 2018

Wizyta studyjna delegacji z Doliny

 W dniach od 9 do 11 lipca, na terenie naszej gminy przebywała delegacja 23 osób z miasta partnerskiego Dolina na Ukrainie. Grupa odwiedziła naszą gminę w ramach wyjazdu studyjnego, którego celem było zapoznanie się z wykorzystywanymi u nas rozwiązaniami związanymi z termomodernizacją, a także infrastrukturą drogową i sanitarną. Grupa zwiedziła również miasto, zobaczyła najważniejsze obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym zapoznała się z rozwiązaniami  wykorzystywanymi w grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.