Rok 2018

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 715-lecia Grodziska Wielkopolskiego

 W piątek 18 maja, w samo południe w sali Centrum Kultury "RONDO" rozpoczęła się uroczysta, 50. Sesja Rady Miejskiej z okazji 715-lecia Grodziska Wielkopolskiego.

Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kinecki.
 W swoim wystąpieniu, będącym pierwszym punktem Sesji, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański przypomniał historię miasta, w tym najważniejsze wydarzenia, które miały niewątpliwy wpływ na dzisiejszy wizerunek naszego miasta.
Podkreślił również, że nie byłoby tego miasta, nie byłoby współczesnych grodziszczan, gdyby nie ważne decyzje podjęte przed siedmioma wiekami  przez naszych przodków. Dlatego też, współcześni mieszkańcy winni są wdzięczność i pamięć minionym pokoleniom za to, że mimo burzliwych kolei losu, przez kolejne wieki, nie utracili powierzonego im dziedzictwa.
Przedstawione zostały również najważniejsze zadania zrealizowane w ostatnich latach.
Uroczysta sesja, do udziału w której zaproszeni zostali członkowie delegacji z miast partnerskich Grodziska Wielkopolskiego oraz przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatowego, honorowi obywatele oraz zasłużeni dla miasta, jak również przedstawiciele firm, zakładów pracy i instytucji, była okazją do wręczenia medali „Zasłużony dla miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski”.
Zaszczytne tytuły otrzymali: Polski Związek Wędkarski koło nr 14 Grodzisk Wielkopolski, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wielkopolskim,  pani Zofia Nowakowska przez wiele lat zaangażowana w ruch harcerzy w Grodzisku Wielkopolskim, Pani Barbara Radomska – Witczak dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim, Pani Jadwiga Łacheta dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim, pan Lech Sosnowski wieloletni lekarz oraz dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Grodzisku Wielkopolskim, pan Marek Łeske Cechmistrz Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych w Grodzisku Wielkopolskim, pan Czesław Górny wieloletni Sołtys Rojewa, pani Krystyna Szaj - Kaminiarz wieloletnia Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Grąblewie.
Podczas Sesji, po raz pierwszy przyznane zostały również nagrody Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.
Nagrodę Lider Przedsiębiorczości otrzymała Wytwórnia Parkietów "Dąbex" oraz Zakład Wytłaczania Oleju i Wyrobu Kitu Krzysztof Gałkowski. Nagroda Aktywna Organizacja trafiła do Gminnego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Nagrodę Mecenas Kultury otrzymała działająca przy Centrum Kultury RONDO Grupa Teatralna Arlekin. Tytuł Mecenas Sportu otrzymał Jerzy Klapa. Nagrodę Specjalną otrzymał Antoni Kłak. 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kinecki odczytał uchwałę Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim o wyrażeniu woli zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Grodzisk Wielkopolski a Gminą Postomino. Uroczystego podpisania aktu dokonali ze strony Postomino Wójt Gminy Janusz Bojkowski i Przewodniczący Rady Gminy Daniel Pakos. Ze strony Grodziska Wielkopolskiego Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kinecki. Zaprzyjaźnione gminy połączyła wspólna pasja do biegania i organizacja imprez biegowych.
Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, Wicestarosta Grodziski Antoni Kłak wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Dorotą Jaśkowiak, Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska oraz Honorowy Obywatel Grodziska Wielkopolskiego Wojciech Witkowski.
Podsumowaniem uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 715 - lecia Grodziska Wielkopolskiego była część artystyczna, prezentująca piękne polskie pieśni patriotyczne w wykonaniu solistów: Longina Skalca (baryton) i Agnieszki Popiołkiewicz, przy akompaniamencie "Kapeli Po Zagonach".

   

   

Pobyt delegacji miast partnerskich gminy Grodzisk Wielkopolski

 W miniony weekend w Grodzisku Wielkopolskim gościły delegacje miast partnerskich naszej gminy.

Przedstawiciele Belgii, Niemiec, Czech, Litwy, Ukrainy, Bośni Hercegowiny - Republiki Serbskiej, Francji,
Gminy Grodzisk z Podlasia oraz Gminy Postomino. Podczas pobytu podpisana została umowa partnerska
pomiędzy gminą Grodzisk Wielkopolski, a gminą Postomino oraz dwie jubileusze umowy o współpracy
pomiędzy gminami Grodzisk Wielkopolski a gminą Birzai na Litwie i gminą Dolyna na Ukrainie. }
Od zawarcia umów właśnie z tymi partnerami minęło dokładnie 10 lat.

Obecne delegacje przybyły na obchody 715 – lecia nadania praw miejskich miastu Grodzisk Wielkopolski,
uczestnicząc w uroczystej sesji Rady Miejskiej oraz okolicznościowych wydarzeniach. Była to także doskonała
okazja do wymiany doświadczeń i zaplanowania przyszłych, wspólnie realizowanych projektów.