Absolutorium dla Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego

W czwartek 25 czerwca 2020 roku, podczas posiedzenia, Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim udzieliła Burmistrzowi Piotrowi Hojanowi absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski za 2019 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie, na podstawie pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Najchetniej czytane

2020-05-18
Gospodarka odpadami w gminie Grodzisk Wielkopolski - harmonogram na 2020 rok
2020-03-31
KORONAWIRUS
2020-04-24
Oświadczenie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
2020-06-09
Wybory Prezydenckie 2020
2020-05-08
Komunikat nr 2 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o uruchomieniu przedszkoli
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim