Dane adresowe

  

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim 
ul. Stary Rynek 1
62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. 614453000
fax. 614453017
e-mail: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl 
www.grodzisk.wlkp.pl

 

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
czynny jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, a Biuro Obsługi Mieszkańca do godziny 16.00

UWAGA

W każdą środę, interesanci nie są obsługiwani bezpośrednio na poszczególnych stanowiskach pracy. W tym dniu, korespondencję przyjmują i wydają oraz informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Mieszkańca.
Urząd Stanu Cywilnego w środy przyjmuje jedynie interesantów w sprawach związanych z rejestracją zgonów i urodzeń. 

W związku z wejściem w życie  ustawy  z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (...) ,   Dz. U. z 2019 r. poz. 53   -  dotyczącej ewidencjonowania i przechowywania dokumentów publicznych,  uprzejmie informuję, że dowody osobiste w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim wydawane będą w godzinach od 7.00 do 14.30