Inwestycje realizowane w roku 2019

 

Lista zadań inwestycyjnych i remontów przewidzianych do realizacji w 2019 roku przedstawia się następująco:

 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II.

- Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim.

- Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Grodziskiej Orkiestry Dętej w Grodzisku Wlkp.

- Budowa nawierzchni ulicy Dolnej wraz  z odwodnieniem i oświetleniem.

- Przebudowa części pomieszczeń piwnicy na stołówkę w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

- Budowa nawierzchni odcinka drogi w Ptaszkowie

- Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Żwirki i Wigury wraz z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Więziennej w Grodzisku Wlkp.

- Remont odcinka ulicy Poznańskiej od Starego Rynku do ulicy Garbary.

- Remont odcinka ulicy Chopina w Grodzisku Wlkp.

- Adaptacja budynku przy ulicy Stary Rynek 4 na biurowiec – opracowanie dokumentacji projektowej.

- Przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wlkp. w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej.

- Remont Wigwamu w Zdroju.

- Przebudowa ulicy Nowy Świat w Grodzisku Wlkp.

- Rozbudowa budynku szkoły w Grąblewie

- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Czarnej Wsi – etap II.

Budżet obywatelski na rok 2019:

1. Wzmocnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy GrodziskWielkopolski poprzez zakup motopompy pożarniczej, zbiornika brezentowego oraz węży tłocznych dla OSP Słocin.

2.  Siłownia zewnętrzna w Grąblewie sposobem na nudę i zdrowy styl życia.

3.  Budowa placu zabaw w Zdroju.

4. Budowa wiaty na spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Ptaszkowo