Szlak Leśnej Zwierzyny

CHARAKTERYSTYKA SZLAKU:

Szlak ma charakter terenowy- jest poprowadzony w całości po duktach leśnych. Nie przebiega wzdłuż dróg publicznych. Jest średnio trudny technicznie (3/5). Utrudnienia mogą stanowić występujące miejscowo zapiaszczenia drogi wymagające w skrajnych przypadkach prowadzenia roweru oraz krótki pagórkowaty odcinek między Kąkolewem a Rojewem

Oznaczenie Szlaku: zielony

Długość szlaku: 16 km

Miejscowości znajdujące sie na szlaku: 
Kąkolewo (6,4 km) - Rojewo (12,0 km)

Połączenia z innymi szlakami: Szlak
Kolejki Leśnej
- wspólny start i przebieg przez 0,7 km
- wspólny przebieg: 1,4 km -1,9 km,14,8 km -16 km
- przecina się: 13,3 km i 14,0 km
Szlak Piaskowych Wydm
- wspólny start
- wspólny przebieg: 11,4 km - 11,7 km, 13,3 km - 13,6 km
- przecina się: 1,3 km, 2,3 km, 12,3 km
Grodziska Wielka Pętla
- wspólny start
- wspólny przebieg: 7,2 km - 7,4 km , 9,2 km - 10 km

Atrakcje na szlaku: Walory
przyrodniczo-krajobrazowe: dominującym typem mijanych po drodze siedlisk leśnych są przede wszystkim bory sosnowe z domieszką świerku i modrzewia. Występują również fragmenty lasów mieszanych i liściastych oraz torfowiska.

Opis szlaku: Szlak
rozpoczyna się przy Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w Zdroju

0,4 km - z prawej strony leśniczówka Zwierzyniec
0,7 km – za skrętem w lewo urokliwe fragmenty boru sosnowoświerkowego i lasu mieszanego
1,4 km - skręt lewo skos – ciekawy fragment boru świerkowego
2,0 - 2,5 km - szlak biegnie między wysokimi wydmami pochodzenia
polodowcowego porośniętymi borem sosnowym
4,8 km - z lewej strony torfowiska
6,4 km - wieś Kąkolewo. Zjazd w lewo w drugą drogę, w kierunku neogotyckiego kościoła. Potem w prawo na skrzyżowanie. Za skrzyżowaniem prosto na Sworzyce. 0,2 km za rozstajem dróg skręt w lewo na Rojewo
8,5 km - pagórki
11,8 km - skrzyżowanie przy figurze w Rojewie
12,5 km - skręt w prawo, z prawej strony las wiązowy