Aktualności

PODSUMOWANIE OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH „GRODZISKICH INICJATYW SPOŁECZNYCH 2022”

W tym roku w ramach „Grodziskich Inicjatyw Społecznych 2022” wpłynęło 12 ofert na realizację działań o charakterze inwestycyjnym na łączną kwotę 289 484,71 zł. Trwa ocena formalna ofert, które następnie zostaną przekazane Komisji Oceniającej Projekty. Najlepsze i najciekawsze przedsięwzięcia zostaną wpisane do projektu budżetu gminy na 2022 rok.

1/2021/GIS Stowarzyszenie Miłośników Wsi Wielkopolskiej w Słocinie, tytuł projektu: „Idziemy na plac zabaw”, wartość projektu: 40 000,00 zł

2/2021/GIS Małgorzata Wilczek, tytuł projektu: Modernizacja placu zabaw w Grąblewie”, wartość projektu: 38 868,00 zł

3/2021/GIS Koło Gospodyń Wiejskich w Kąkolewie, tytuł projektu: „Nasze Kąkolewo – zróbmy dla niego coś dobrego”, wartość projektu: 4875,00 zł

4/2021/GIS Grupa Nieformalna „Razem dla dzieci w Kąkolewie”, tytuł projektu: „Interaktywny dywan w Szkole Podstawowej w Kąkolewie”, wartość projektu: 10 500,00 zł

5/2021/GIS Filip Gulcz, tytuł projektu: „Grodziska trasa rowerowa MTB”, wartość projektu: 20 000,00 zł

6/2021/GIS Filip Gulcz, tytuł projektu: „Miło wracać na osiedle”, wartość projektu: 17 500,00 zł

7/2021/GIS Grupa nieformalna „Nauczyciele uczniom” (Anita Fabiś-Palicka, Agnieszka Borowczak, Marta Jóźwiak), tytuł projektu: „Wiata – miejsce dla naszych rowerów”, wartość projektu: 30 430,00 zł

8/2021/GIS Izabela Drgas, tytuł projektu: „Zwolnij! – nasze dzieci tu spacerują”, wartość projektu: 21 525,00 zł

9/2021/GIS Izabela Drgas, tytuł projektu: „Świeże powietrze – świeży umysł! – czyli jak zadbać o boisko szkolne i stworzyć klasę pod chmurką”, wartość projektu: 16 086,71 zł

10/2021/GIS Stowarzyszenie „RAZEM”, tytuł projektu: „Rewitalizacja „Placu pod dębami”, wartość projektu: 12 500,00 zł

11/2021/GIS Komitet Społeczny pn. „Przywróćmy czas w Kąkolewie”, tytuł projektu: „Przywróćmy czas w Kąkolewie”, wartość projektu: 40 000,00 zł

12/2021/GIS Ochotnicza Straż Pożarna w Grąblewie, tytuł zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grąglewie – etap II – wymiana drzwi zewnętrznych oraz krzeseł – poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku, wartość zadania: 37 200,00 zł