Szlak Kolejki Leśnej

CHARAKTERYSTYKA SZLAKU:

Szlak ma charakter terenowy- jest poprowadzony w całości po duktach leśnych. Nie przebiega wzdłuż dróg publicznych. Jest średnio trudny technicznie (3/5). Utrudnienia mogą stanowić występujące miejscowo zapiaszczenia drogi wymagające w skrajnych przypadkach prowadzenia roweru oraz krótki pagórkowaty odcinek za tartakiem w Porażynie na wysokości wsi Kopanki.

Oznaczenie szlaku: czerwony

Długość szlaku: 25 km

Miejscowości znajdujące się na szlaku: Pora
żyn - Tartak (13,3 km) - Lasówki (20,8 km)

Połączenia z innymi szlakami: Szlak
Leśnej Zwierzyny
- wspólny start i przebieg przez 0,7 km
- wspólny przebieg: 1,5 km - 2,0 km
- przecina się: 3,1 km i 4,4 km
Szlak Piaskowych Wydm
- wspólny start
- wspólny przebieg: 4,0 km- 4,4 km, 21,4 km-21,7 km, 23,3 km-25,0 km
- przecina się: 6,2 km, 22,2 km, 22,6 km
Grodziska Wielka Pętla
- wspólny start
- przecina się: 8,7 km i 20,8 km

Atrakcje na szlaku: Walory
przyrodniczo-krajobrazowe: bardzo zróżnicowane typy siedlisk leśnych – bory sosnowo-świerkowe, lasy mieszane, grąd, dębina. Szlak przebiega częściowo po nasypach dawnej kolejki wybudowanej w okresie międzywojennym przez prywatnego właściciela tych lasów. Jej zadaniem było transportowanie drewna do tartaku w Porażynie. Początkowo wagoniki kolejki ciągnięte były po drewnianych szynach przez konie. Z czasem zwierzęta pociągowe zostały zastąpione przez lokomotywę. Kolejka została zlikwidowana na przełomie 1952/1953 roku, a następnie sprzedana.

Opis szlaku: Szlak
rozpoczyna się przy Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w Zdroju
0,4 km - z prawej strony leśniczówka Zwierzyniec
1,6 km - skręt lewo skos - ciekawy fragment boru świerkowego
2,0 km - skręt w prawo - szlak bieg nie wzdłuż wyschniętego torfowiska
4,0 km - wjazd na nasyp kolejki leśnej przecinający torfowisko
5,3 km - wjazd na nasyp kolejki leśnej. Po drodze mijamy stawy, pozostałość po dawnej studni i ciekawe fragmenty lasu grądowego
10,8 km – wjazd na nasyp kolejki leśnej przecięty drogą wojewódzką nr 308 (Grodzisk – Nowy Tomyśl)
12,4 km - urokliwy las dębowy
13,3 km - tartak w Porażynie. Przy tartaku skręt w prawo
13,4 km-14,0 km -15 km - wysokie pagórki
21 km - Lasówki i budynek Nadleśnictwa Grodzisk
22,5 km - szlak przecina wydmę piaskową