Szlak Grodziska Pętla

CHARAKTERYSTYKA SZLAKU

Szlak bardzo zróżnicowany krajobrazowo. Prowadzi przez wszystkie miejscowości gminy Grodzisk Wielkopolski. Przebiega częściowo w terenie odkrytym, częściowo w lasach. Zasadniczo jest łatwy, a miejscami średnio trudny technicznie (2,5/5). Brak większych przewyższeń. Na odcinku Zdrój-Czarna Wieś, Grąblewo-Snowidowo, Ptaszkowo-Borzysław przebiega mało uczęszczanymi asfaltowymi drogami gminnymi. Na odcinku Biała Wieś- Grodzisk przebiega ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej. Na odcinku Ujazd -Grodzisk i Grodzisk Chrustowo przebiega asfaltowymi drogami powiatowymi. W pozostałej części szlak przebiega drogami leśnymi i śródpolnymi. Największe walory historyczne oraz przyrodniczo-krajobrazowe: szlak daje pełny obraz specyfiki gminy Grodzisk Wielkopolski.

Oznaczenie szlaku: niebieski

Długość szlaku: 66 km

Miejscowości znajdujące się na szlaku:
Czarna Wieś (1,5 km) - Albertowsko (11,0 km) - Kąkolewo (17,4 km) - Rojewo (20,0 km) - Sworzyce (22,6 km) - Biała Wieś (25,0 km) - Lasówki (28,7 km) - Słocin (30,5 km) - Kurowo (33,8 km) - Grąblewo (36,0 km) - Snowidowo (38,0 km) - Woźniki (41,0 km) - Ptaszkowo (43,3 km) - Borzysław (46,0 km) - Grodzisk (51,0 km) - Młyniewo (54,7 km) - Chrustowo (55,3) - Kobylniki (60,0 km) - Zdrój (64,4 km)

Połączenia z innymi szlakami:
Szlak Leśnej Zwierzyny
- wspólny start
- wspólny przebieg: 17,5 km -17,7 km, 20,9 km - 21,7 km
Szlak Kolejki Leśnej
- wspólny start
- przecina się: 23,8 km, 29,0 km
Szlak Pielgrzyma
- wspólny start
- wspólny przebieg: 41,0

Atrakcje na szlaku:
Jest to szlak, który oddaje w pełni walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy Grodzisk Wielkopolski. Prezentuje w całej okazałości zarówno zachodnią część gminy z jej zróżnicowanymi typami lasów i miejscowościami, których korzenie sięgają czasów osadnictwa olenderskiego (Czarna Wieś, Albertowsko, Kąkolewo, Rojewo), jak również centrum i wschód gminy o charakterze przemysłowym i rolniczym.
Godne poświęcenia uwagi są:
- zlokalizowane przy szlaku pozostałości po cmentarzykach ewangelickich
- odkryta piaskowa wydma w lasach koło Albertowska
- urokliwe gospodarstwa w Albertowsku
- kościół i klasztor Franciszkanów w Woźnikach z I połowy XVIII w.
- karczma w Ptaszkowie z końca XVIII w.
- pomnik upamiętniający ofiary hitlerowskiego obozu przejściowego w Młyniewie.

Opis szlaku:
Szlak rozpoczyna się przy Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w Zdroju (0,0 km)
1,7 km - Czarna Wieś. Pozostałości cmentarza ewangelickiego.
9,0 km - piaskowa wydma
9,2 km - pozostałości cmentarza ewangelickiego
11,0 km -15,0 km - Albertowsko, wieś olenderska.
17,5 km - Kąkolewo z neogotyckim Kościołem.
20,0 km - Rojewo, wieś położona malowniczo wśród lasów
22,8 km - Sworzyce. Za wsią szlak prowadzi drogą asfaltową do drogi wojewódzkiej nr 308
25,0 km - w Białej Wsi rozpoczyna się utwardzona ścieżka rowerowa, która wiedzie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 308. Szlak prowadzi do Lasówek
29,0 km - Lasówki - znajduje się tu siedziba Nadleśnictwa Grodzisk
29,3 km - zjazd w lewo do Słocina
33,8 km - Kurowo. Szlak skręca w prawo i prowadzi drogą gruntową do Grąblewa, gdzie łączy się z asfaltową drogą gminną Grodzisk - Snowidowo
38,0 km - przed zakładem odazotowni gazów szlak skręca w lewo do Snowidowa. Po 0,7 km skręt w prawo w gruntową malowniczą drogę śródpolną, która prowadzi do Woźnik
41,0 km - przy skrzyżowaniu dróg gruntowych przed Woźnikami zlokalizowany jest punkt postojowy dla rowerzystów. Na skrzyżowaniu szlak skręca pod kątem ostrym w prawo i prowadzi do Ptaszkowa.
43,4 km - w Ptaszkowie szlak przecina drogę krajową nr 32 i prowadzi w lewo ścieżką rowerową, z której następnie schodzi na drogę asfaltową prowadzącą do Cykowa
45,7 km - skręt w prawo w kierunku Borzysławia
50,5 km - szlak wchodzi do Grodziska i prowadzi wzdłuż utwardzonej ścieżki rowerowej, mija Grodziską Strefę Przemysłową i łączy się z drogą powiatową nr 725 Grodzisk - Wielichowo
54,7 km - Młyniewo - znajduje się tu pomnik upamiętniający ofiary hitlerowskiego obozu przejściowego. Szlak prowadzi do Chrustowa i na 56,0 km skręca w prawo z drogi powiatowej w gruntową drogę śródpolną. Na 58,2 km przecina drogę krajową nr 32 Poznań - Zielona Góra (UWAGA! Zachowaj ostrożność podczas przekraczania drogi!) i po 0,2 km skręca w prawo w drogę gruntową, która prowadzi do Kobylnik (61 km) i dalej do Zdroju