Struktura urzędu

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO SPOŁECZNY
Sekretarz Artur Kalinowski pok. nr 8,  I piętro
tel. 61 44 53 040
e-mail: a.kalinowski@grodzisk.wlkp.pl

Naczelnik Hanna Maciejewska pok. nr 7,  I piętro
tel. 61 44 53 041
e-mail: rada@grodzisk.wlkp.pl

Naczelnik IT Artur Judek pok. nr 17, III piętro
tel. 61 44 53 054
e-mail: artur@grodzisk.wlkp.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY
Skarbnik  Iwona Prusak, pok. nr 6, parter
tel.  61 44 53 080
e-mai: iwona.prusak@grodzisk.wlkp.pl

Kierownik Referat Księgowości Jolanta Wieczorek pok. nr 5, parter
tel. 61 44 53 081
e-mail: j.wieczorek@grodzisk.wlkp.pl

Kierownik Referat Podatków i Opłat Magdalena Kaźmierczak pok. nr 4, parter
tel. 61 44 53 084
e-mail: magda.majcherek@grodzisk.wlkp.pl

WYDZIAŁ DS. WSI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Naczelnik  Marek Łukarski pok. nr 3 , parter
tel. 61 44 53 073
e-mai: m.lukarski@grodzisk.wlkp.pl

Zastępca Naczelnika Roman Janas pok. nr 3 , parter
tel. 61 44 53 074
e-mai: zielenmiejska@grodzisk.wlkp.pl

WYDZIAŁ URBANISTYKI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Naczelnik Natalia Jarosz pok. nr 14
tel. 61 44 53 031
e-mail: n.jarosz@grodzisk.wlkp.pl
e-mail: m.heinrich@grodzisk.wlkp.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik USC Agnieszka Maik pok. nr 11, I piętro
tel.  61 44 53 062  
e-mail: usc@grodzisk.wlkp.pl

Zastępca Kierownika USC Dominika Bilińska pok. nr 11, I piętro
tel.  61 44 53 061
e-mail: usc@grodzisk.wlkp.pl

Zastępca Kierownika USC Paulina Ciesielska-Sworek pok. nr 11, I piętro
tel. 61 44 53 060
e-mail: usc@grodzisk.wlkp.pl

Kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych pok. nr 1, parter
tel.  61 44 53 047 
e-mail: e.rzanna@grodzisk.wlkp.pl

WYDZIAŁ INWESTYCYJNY
Naczelnik  Aleksandra Kaźmierczak pok. nr 15, II piętro
tel. 61 44 53 020
e-mail: aleksandra.kazmierczak@grodzisk.wlkp.pl
Zastępca Naczelnika Jacek Gulik pok. nr 15, II piętro
tel. 61 44 53 021
e-mail: inwestycje@grodzisk.wlkp.pl
e-mai: przetargi@grodzisk.wlkp.pl

WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
Naczelnik Marta Gajdzińska, pok. nr 9, I piętro
tel. 61 44 53 051
e-mai: marta.gajdzińska@grodzisk.wlkp.pl

Zastępca Naczelnika Barbara Iwaszkiewicz pok. nr 9, I piętro
tel. 61 44 53 050
e-mai: b.iwaszkiewicz@grodzisk.wlkp.pl

WYDZIAŁ ROZWOJU GMINY
Naczelnik Agata Stachowska-Kinecka, pok. nr 8, I piętro
tel.  61 44 53 052
e-mail: a.stachowska@grodzisk.wlkp.pl
 
WYDZIAŁ PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ I NARKOTYKOWEJ
Naczelnik Ilona Nowak-Białek
tel.  614453056
e-mail: i.bialek@grodzisk.wlkp.pl
 
WYDZIAŁ SPORTU I REKREACJI
Naczelnik Maciej Kandulski
tel. 608 043778
e-mail: sport@grodzisk.wlkp.pl

Zastępca Naczelnika Katarzyna Graf
e-mai: k.graf@grodzisk.wlkp.pl

Jednostka Realizująca Projekt pod nazwą Centrum Ekonomii Społecznej
Kierownik Lidia Wieczorek
tel.  612271224
e-mail: l.wieczorek@cesgrodzisk.pl