Aktualności

Prezentujemy Państwu listę projektów złożonych w ramach Grodziskiej Inicjatywy Społecznej 2021, które zostały rekomendowane do umieszczenia w projekcie budżetu gminy Grodzisk Wielkopolski na rok 2021.

LISTA PODSTAWOWA

 • Grupa nieformalna GROTEAM (Mikołaj Tadeusz, Anita Fabiś- Palicka, Tatiana Borowska), tytuł inicjatywy: „Psi zakątek – plac dla czworonogów”, wartość projektu: 33 400,00 zł.
  Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego miejsca, w którym mieszkańcy gminy będą mogli integrować się między sobą oraz pogłębiać więź z czworonogami.
 • Rada Sołecka Wsi Kąkolewo. Razem dla innych –tytuł inicjatywy: „Rewitalizacja placu „Pod Dębami”, wartość projektu: 21 000,00 zł.
  Projekt ma na celu przywrócenie świetności miejsca przeznaczonego do organizacji imprez lokalnych oraz integracji mieszkańców wsi.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Słocinie, tytuł inicjatywy: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słocinie”, wartość projektu: 18 000,00 zł.
  Projekt podziału świetlicy ma na celu lepsze wykorzystanie sali przez organizacje lokalne.
 • Grupa nieformalna zaRadne Anna Koza, Anita Fabiś – Palicka, Karolina Nadobnik, Izabela Drgas, tytuł inicjatywy: „Pobujaj mnie! Huśtanie jako szansa na lepszy rozwój i nawiązanie nowych przyjaźni”, wartość projektu: 20 000,00 zł.
  Projekt obejmuje doposażenie istniejących placów zabaw w huśtawkę, która umożliwi korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 • Tomasz Kaczmarek/Miłośnicy Ziemi Sworzyckiej   tytuł inicjatywy: „Boisko do piłki siatkowej oraz badmintona przy Świetlicy Wiejskiej w Sworzycach”, wartość projektu: 4 428,50 zł.
  Założeniem projektu jest jeszcze większe pobudzenie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
 • Katarzyna Lusina – Sołtys Słocina, tytuł inicjatywy: „Glinki od wstydu do dumy czy Glinki nowe miejsce na mapie Słocina?”, wartość projektu: 40 000,00 zł.
  Projekt ma na celu poprawe bezpieczeństwa na terenie stawu wiejskiego znajdującego się w Słocinie tzw. Glinki, oraz zwiększenie jego atrakcyjności.

  LISTA REZERWOWA
 • Rafał Maluśki, tytuł inicjatywy: „Moje miejsce na ziemi”, wartość projektu 13 171,50 zł.
  Projekt zakłada stworzenie zielonej strefy wypoczynku na osiedlu sportowym, blisko miejsca zamieszkania.
 • Weronika Łęcka, Sworzyce   tytuł inicjatywy: „Kwiatowy zakątek” wartość projektu: 35 295,00 zł.
  Projekt ma umożliwić miło spędzić czas mieszkańcom wsi zarówno tym dużym jak I małym a także upiększyć wizerunek wsi.
 • Grupa nieformalnaRadne dla miasta i wsi. Izabela Drgas, Anna Koza, Karolina Nadobnik, tytuł inicjatywy: „SMARTplac – gry i zabawy podwórkowe jako poprawa relacji międzyludzkich, kondycji fizycznej i wymiana międzypokoleniowych doświadczeń”, wartość projektu: 40 000,00 zł.
  Projekt przewiduje zainstalowanie dwóch gier podwórkowych w każdej z miejscowości, które docelowo mają zmienić nudne i nieatrakcyjne miejsca w przestrzeni.
 • Grodziska Inicjatywa Społeczna Anita Fabiś-Palicka, Rafał Maluśki, Danuta Grzanowska, tytuł inicjatywy: „Zagrajmy na dworze”, wartość projektu: 26 956,00 zł.
  Projekt zakłada zakup i montaż betonowych stołów z grami planszowymi, jako alternatywa spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Projekty inicjatyw z listy rezerwowej będą mogły zostać zrealizowane w całości lub etapami pod warunkiem dostępnych środków w budżecie gminy.

Więcej szczegółów dotyczących zakresu realizacji inicjatyw można otrzymać telefonicznie: 61 44 530 65, 532 728 094, mailem: j.kalinska@grodzisk.wlkp.pl

Wszystkim mieszkańcom, którzy złożyli projekty inicjatyw serdecznie gratulujemy pomysłu i zaangażowania w poprawę jakości życia mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski.

Dziękujemy także komisji, która oceniała projekty w ramach Grodziskiej Inicjatywy Społecznej 2021.

PODSUMOWANIE OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH „GRODZISKICH INICJATYW SPOŁECZNYCH 2021”

W tym roku w ramach „Grodziskich Inicjatyw Społecznych 2021” wpłynęło 10 ofert na realizację działań o charakterze inwestycyjnym na łączną kwotę 294 844,94 zł. Trwa ocena formalna ofert, które następnie zostaną przekazane Komisji Oceniającej Projekty. Najlepsze i najciekawsze przedsięwzięcia zostaną wpisane do projektu budżetu gminy na 2021 rok.

1/GIS/2021    Grupa nieformalna GROTEAM (Mikołaj Tadeusz, Anita Fabiś- Palicka, Tatiana Borowska), tytuł zadania: „Psi zakątek – plac dla czworonogów”, wartość zadania: 38 400,00 zł
2/GIS/2021    Rada Sołecka Wsi Kąkolewo, tytuł zadania „Razem dla innych – rewitalizacja placu „Pod Dębami”” , wartość zadania: 31 280,44 zł
3/GIS/2021    Koło Gospodyń Wiejskich w Słocinie, tytuł zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słocinie” , wartość zadania: 18 000,00 zł
4/GIS/2021    Grodziska Inicjatywa Społeczna Anita Fabiś-Palicka, Rafał Maluśki, Danuta Grzanowska, tytuł zadania „Zagrajmy na dworze”, wartość zadania: 26 956,00 zł
5/GIS/2021    Grupa nieformalna zaRadne Anna Koza, Anita Fabiś – Palicka, Karolina Nadobnik, Izabela Drgas    tytuł zadania „Pobujaj mnie! Huśtanie jako szansa na lepszy rozwój i nawiązanie nowych przyjaźni”, wartość zadania: 40 000,00 zł
6/GIS/2021    Grupa nieformalna Radne dla miasta i wsi. Izabela Drgas, Anna Koza, Karolina Nadobnik, tytuł zadania: SMARTplac – gry i zabawy podwórkowe jako poprawa relacji międzyludzkich, kondycji fizycznej i wymiana międzypokoleniowych doświadczeń.", wartość zadania: 40 000,00 zł
7/GIS/2021    Tomasz Kaczmarek/Miłośnicy Ziemi Sworzyckiej,   tytuł zadania: Boisko do piłki siatkowej oraz badmintona przy Świetlicy Wiejskiej w Sworzycach,    wartość zadania: 4 428,50 zł
8/GIS/2021    Weronika Łęcka, Sworzyce,    tytuł zadania „Kwiatowy zakątek”,    wartość zadania: 35 295,00 zł
9/GIS/2021    Katarzyna Lusina – Sołtys Słocina,    tytuł zadania „Glinki od wstydu do dumy czy Glinki nowe miejsce na mapie Słocina”,   wartość zadania: 40 000,00 zł
10/GIS/2021  Rafał Maluśki,   „Moje miejsce na ziemi” ,   wartość zadania: 20 485,00 zł