Aktywna Tablica

Gmina Grodzisk Wielkopolski uzyskała w 2018 roku dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna Tablica"
Założeniem programu jest przesłanie, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, ze rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.
Zadaniem programu "Aktywna Tablica" jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych tj. tablic interaktywnych.

Jednostkami oświatowymi realizującymi to zadanie są:
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp.
Szkoła Podstawowa w Grąblewie
Szkoła Podstawowa w Słocinie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ptaszkowie

Są to kolejne szkoły z naszej gminy, w roku ubiegłym dofinansowanie uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp., Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp. oraz Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie.

Program w 80 % jest dofinansowany z budżetu państwa.

Pozostałe środki zabezpieczone są w budżecie Gminy Grodzisk Wlkp.

Kwota dotacji z budżetu państwa wynosi 56 000,00 zł.

/Informacja Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim/

Najchetniej czytane

2019-12-23
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020
2019-11-29
Afrykański Pomór Świń
2020-01-08
Grodziskie licytacje WOŚP
2019-10-17
Burmistrz podziękował nauczycielom
2019-11-13
Informacja Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim