Struktura urzędu

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim


Wydział Organizacyjno-Społeczny
tel. 061 44 53 041,42,43,44,45,46,47,54,55
pok. nr 1,8,17 
- dowody osobiste, ewidencja ludności,meldunki, działalność gospodarcza, kadry, biuro rady, biuro obslugi mieszkańca, referat
informatyczny
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO SPOŁECZNY


Wydział Finansowy (Podatkowy)
tel. 061 44 53 080,81,82,83,84,85,86,87
pok. nr 5, 6, 4
- podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych, podatek od psów, księgowość podatkowa, rozliczanie VAT, obsługa finansowo ksiegowa budżetu

WYDZIAŁ FINANSOWY ( Podatkowy)


Wydział ds. Wsi i Ochrony Środowiska
tel. 061 44 53 070,71,72,73,74
pok. nr 3
- inwestycje , drogi, przetargi publiczne, ochrona środowiska, rolnictow, zezwolenia na usuwanie drzew, sprawy mieszkaniowe, dodatki mieszkaniowe, decyzje środowiskowe, gospodarka odpadami, edukacja ekologiczna 
WYDZIAŁ DS. WSI I OCHRONY ŚRODOWISKA


Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami
tel. 061 44 53030,31,32,33,34
pok. nr 14
- sprzedaż i wykup gruntów i nieruchomości komunalnych, decyjze o warunkach zabudowy, wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego, numery porządkowe nieruchomości, komunalizacja mienia, decyzje o podziale nieruchomości, sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych, umowy dzierżawne

WYDZIAŁ URBANISTYKI I GOSPODRAKI NIERUCHOMOŚCIAMI


Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej
tel. 061 44 53 050,51
pok. nr 9
- rzecznik prasowy, promocja gminy, współpraca z zagranicą, informartyzacja urzędu

WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ


 

Wydział Sportu i Rekreacji 
tel. 608-043-778, 664-495-437 
(Kompleks basenów)
ul. Zbąszyńska 46
62 - 065 Grodzisk Wielkopolski
 
- Sport i rekreacja,

WYDZIAŁ SPORTU I REKREACJI


Wydział Rozwoju Gminy
tel. 061 44 53 052, 53 
pok. nr 10
- rozwój gminy, unia europejska, prowadzenie przetargów gminy, dotacje Unijne
 
WYDZIAŁ ROZWOJU GMINY


Wydział Inwestycji
tel. 061 44 53 020,21,22,23,24
pok. nr 15
- prowadzenie inwestycji gminy
WYDZIAŁ INWESTYCJI


Urząd Stanu Cywilnego
tel.061 44 53 060,61
pok. nr 11
- wydawanie aktów urodzeń, zgonów, małżeństw, odpisów

URZĄD STANU CYWILNEGO


Ochrona Informacji Niejawnych
tel. 061 44 53 048
pok. nr 1

 

Wydział Profilaktyki Alkoholowej i Narkotykowej

tel. 61 44 53 056

ul. 27 Stycznia ( budynek pałacu w Parku Miejskim)


SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU DO ŚCIĄGNIĘCIA

 Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
Piotr Hojan
tel. 061 44 53 010, II piętro, pok. nr 13

 

Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
Marcin Brudło
tel. 061 44 53 070,  parter, pok. nr 2

 

Sekretarz
Artur Kalinowski
tel. 061 44 53 040 , I piętro, pok. nr 7

 


Skarbnik
Iwona Prusak
tel. 061 44 53 080, parter, pok. nr 5


Co gdzie załatwić:Na parterze funkcjonuje
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA
w którym mieszkańcy moga uzyskać wszelkie inforamcje, potrzebne druki
oraz załatwić wszelkie sprawy

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim