2024-04-08
ZARZĄDZENIE Nr 31/2024 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organiz
2024-04-08
ZARZĄDZENIE Nr 28/2024 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organiz
2024-04-08
ZARZĄDZENIE Nr 29/2024 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2024 r.,
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organiz
2024-04-08
ZARZĄDZENIE Nr 30/2024 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zad
2024-04-05
Nowe drzewa w mieście
Gmina Grodzisk Wielkopolski otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 136 311,00zł z
2024-04-05
INFORMACJA DLA WYBORCÓW
Obwieszczenia Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o obwodach i okręgach wyborczych. Obwieszczenie
Aktualności