Rok 1995

W marcu 1995 r. mer Betton skierował na ręce burmistrza Grodziska zaproszenie do uczestnictwa w obchodach 20 – lecia współpracy Betton z angielską gminą Moretonhampstead. Uroczystości zaplanowano na dzień 22 kwietnia 1995 r. Wyjeżdża 3-osobowa delegacja. W dniach 11 – 18 czerwca 1995 r. we Francji odbyły się wybory samorządowe, w wyniku których nowym merem Betton został Michel Gautier.

W liście skierowanym do burmistrza Grodziska Wlkp. Waldemara Kandulskiego, w dniu 30 czerwca, mer Betton zadeklarował wolę kontynuacji współpracy.