Rok 2000-2001

18 maja 2000 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej Grodziska Wlkp. Herman Cooremans otrzymał tytuł “Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp”. Tytuł ten jest wyrazem wdzięczności za wieloletnią pomoc niesioną społeczeństwu grodziskiemu, za propagowanie kontaktów między gminami. Pod koniec maja 2000 r. delegacja władz Grodziska pojechała do Merksplas ,by 27 maja 2000 r. podpisać umowę o współpracy między Merksplas a Grodziskiem. Ratyfikacja tej umowy nastąpiła 12 sierpnia 2000 r. w Grodzisku na uroczystej sesji Rady Miejskiej. Uroczystości tej towarzyszyła ponad 60-osobowa orkiestra dęta z Merskplas, która razem z Grodziską Orkiestrą wykonała hymny obu państw. W październiku 2001r. Pan Herman Cooremans zorganizował kolejny transport darów dla grodziskich szkół, a jesienią 2002 r. Belgowie przywieźli dar dla grodziskiego szpitala w postaci 66 łóżek szpitalnych, 14 wózków inwalidzkich oraz 8 rowerków treningowych.