Rok 2001

W maju 2001 roku Grodzisk gościł 54 osoby z Betton. Tematem odwiedzin było: “Miejsce niepełnosprawnych w społeczności lokalnej”. W wyprawie do Grodziska brały udział 4 osoby niepełnosprawne oraz 14 młodych ludzi. Komisja Europejska przyznała środki na tę wizytę.

W czerwcu tego roku do Betton na festiwal muzyczny wyjechał grodziski zespół folklorystyczny “Po Zagonach”. W lipcu tego samego roku Stowarzyszenie “Ill–et–Villaine – Pologne zorganizowało “Uniwersytet letni” dla gmin mających podpisane umowy partnerskie z gminami rejonu Bretanii. Grodzisk reprezentował kierownik oczyszczalni ścieków oraz inspektor ds. ochrony środowiska urzędu miejskiego. Przedstawiciele gmin wymieniali doświadczenia w dziedzinie ochrony środowiska.

Na przełomie kwietnia i maja w Betton gościła 56-osobowa grupa mieszkańców Grodziska Wlkp. Tematem wyjazdu była “Integracja osób upośledzonych w społeczeństwie i świecie pracy”. Uczestnicy zwiedzili zakłady pracy chronionej, zapoznali się z programami socjalnymi dla osób niepełnosprawnych, zwiedzili szpital i dom opieki społecznej dla osób, które ucierpiały w wypadkach samochodowych.