Rok 2006

W dniach 11 – 19 lipca 2006 roku, 49 – osobowa delegacja rodzin z Grodziska przebywała we francuskim Betton. Głównym motywem pobytu było rolnictwo polskie i francuskie w kontekście rozszerzenia Unii. Spotkanie było także okazją do poznania zwyczajów i obyczajów francuskich, piękna przyrody Bretanii oraz ciekawych kulturowo miejsc.

 

W dniach 1-6 sierpnia 2007 roku, 50 osobowa delegacja rodzin z francuskiego Betton przebywała w Grodzisku. Tematem spotkania, które uzyskało wsparcie finansowe z programu „Europa dla Obywateli” była „Problematyka ludzi starszych i młodych – ich wzajemne relacje”.
W ramach spotkania odbyła się konferencja na w/w temat z udziałem dyrektora SP1 w Grodzisku, dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku, oraz Pana Jean Yves Boullier, który przedstawił aspekt francuski poruszanych relacji międzypokoleniowych. Uczestnicy konferencji zwiedzili Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej "Promessa" i zapoznali się z ofertą programową dla ludzi starszych, zamieszkujących teren gminy Grodzisk Wielkopolski. Tego samego dnia odbył się także okrągły stół pn. „Rzeczywistość i przemiany zachowań” z udziałem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Henryka Szymańskiego i v-ce mera Betton Jean Claude Hardy.
Pobyt Francuzów był okazją do odwiedzenia domu dziennego pobytu w Pniewach oraz do odbycia wycieczki do Gniezna i na Pola Lednickie.