Rok 2008 - Podpisanie Umowy Partnerskiej

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Sobota 31 maja 2008 roku była ważnym momentem w dziejach współpracy zagranicznej naszej gminy. Podczas „Dni Grodziska 2008” o godzinie 11.00 w grodziskim ratuszu zostały podpisane umowy partnerskie pomiędzy Gminą Dolyna na Ukrainie reprezentowaną przez Mera Volodymira Kharazda a Gminą Grodzisk Wielkopolski oraz Gminą Biržai na Litwie reprezentowaną przez Mera Regimantasa Romanasa a Gminą Grodzisk Wielkopolski. W imieniu gminy Grodzisk Wielkopolski umowy podpisał Burmistrz Henryk Szymański. W tym momencie Grodzisk Wielkopolski posiada 6 partnerów zagranicznych. Po podpisaniu umów delegacje przeszły na plac obok Pomnika Wdzięczności przy ul. 3 Maja gdzie Litwini i Ukraińcy zasadzili swoje drzewa, dęby które mają być symbolem trwałości i jeszcze raz trwałości naszych wzajemnych kontaktów, jak podkreślał Burmistrz Henryk Szymański. W miejscu tym znajduje się również drogowskaz z nazwami wszystkich miast partnerskich oraz odległością jaka dzieli Grodzisk Wielkopolski z poszczególnymi gminami. W sobotnie południe Merowie Biržai i Dolyny odsłonili tablice z nazwami swoich miejscowości, na drogowskazie do wszystkich miast partnerskich Grodziska Wielkopolskiego. Na zakończenie wszystkie delegacje złożyły wspólnie kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności, upamiętniając tym samym tegoroczne rocznice Powstań.