Rok 2009

Dziewczęta z Dolyny zagrały w Grodzisku
W sobotę, 21 stycznia 2009 roku Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Alina Kachlicka gościli w ratuszu delegację z partnerskiego miasta Dolyna na Ukrainie. Delegacja przyjechała do Grodziska na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt, który odbył się w miniony weekend, a także na wymianę partnerską do Klubu Europejczyka z Liceum Ogólnokształcącego. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy młodzieżą oraz umocnienia współpracy pomiędzy gminami.

Grodziska Orkiestra Dęta w Dolynie
 
W dniach 20-25 sierpnia 2009 roku Grodziska Orkiestra Dęta gościła w Dolynie. Muzycy po raz drugi przyjechali na Ukrainę. Pierwszy raz gościli u naszych wschodnich partnerów we wrześniu 2008 roku.
Podczas tegorocznej wizyty Grodziszczanie zaprezentowali specjalnie przygotowaną wiązankę ludowych utworów ukraińskich oraz przebój kilku pokoleń „Czerwona ruta”, który zaśpiewał Kapelmistrz Stanisław Słowiński.
Podczas wizyty orkiestra brała udział m.in. w uroczystej sesji Rady Miejskiej Dolyny z okazji Święta Niepodległości Ukrainy, uroczystościach z okazji Dni Dolyny oraz odsłonięciu tablicy miast partnerskich. Podczas koncertu w Iwano-Frankowsku (dawniej Stanisławów) naszą orkiestrę wysłuchało kilka tysięcy osób!  Muzycy na Ukrainie wykonali ponad 10 koncertów.

Wspólna pomoc dla Dolyny
W dniach od 2 do 6 grudnia 2009 roku w Grodzisku Wielkopolskim przebywało dwoje amerykańskich woluntariuszy, którzy pomagają zdobywać wszelkiego rodzaju środki pomocowe dla partnerskiej Gminy Dolyna na Ukrainie. Głównym celem ich pobytu było zapoznanie się z polskimi realiami, a także skorzystanie z naszych doświadczeń w tym zakresie.
 Podczas pobytu w Grodzisku Wielkopolskim wolontariusze spotkali się z przedstawicielami Grodziskiego Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Zagranicą, z Grodziskim Klubem Młodego Europejczyka, Dyrektorem ZEAS-u, Dyrektorem Centrum Kultury Rondo oraz urzędnikami. Mówiono o możliwościach współpracy i sposobach pozyskania na nią środków zewnętrznych.
Goście spotkali się także ze stowarzyszeniem Partnerzy dla Samorządu. W czasie spotkanie ustalono, że zostanie wypracowany wspólny projekt nakierowany na szkolenia dla urzędników ukraińskich. Przypominam, że podobny program realizujemy od kilku lat dla Gruzinów.