Rok 2017

XI Hunters Grodziski Półmaraton "Słowaka"

Na zaproszenie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego do naszego miasta przyjechała delegacja z miasta partnerskiego Merksplas, by wziąć udział w XI Huntres Grodziskim Półmaratonie „Słowaka”, który odbył się 11 czerwca 2017 roku.

Podczas pobytu goście zwiedzili grodziskie firmy i zakłady pracy, a także gminne obiekty sportowe i inwestycje zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych. W trakcie XI Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” przyjaciele z miast partnerskich kibicowali swoim biegaczom oraz wręczali medale tym, którzy szczęśliwie osiągnęli linię mety.

   

   

Międzynarodowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2017

„Jesteśmy zdolni do wielki rzeczy, jeżeli nie pozwolimy, by pokonał nas lęk przed własną słabością”.

                                                                     Jan Paweł II

 

W sobotę, 20 maja na terenie Grodziskiego Centrum Sportu odbyły się Międzynarodowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które od 1995 roku odbywają się w cyklu dwuletnim. Igrzyska w Grodzisku Wielkopolskim organizowane są w przekonaniu, że osoby niepełnosprawne potrafią i chcą cieszyć się oraz czerpać radość z uczestniczenia w sportach indywidualnych i zespołowych.
W zawodach udział wzięło 160 niepełnosprawnych sportowców, w tym uczestnicy z Belgijskiego Merksplas – miasta partnerskiego gminy Grodzisk Wielkopolski. Nad bezpieczeństwem oraz prawidłowym przebiegiem igrzysk czuwało blisko 160 opiekunów i wolontariuszy.
Igrzyska rozpoczęły się przemarszem uczestników oraz zaproszonych gości w asyście Grodziskiej Orkiestry Dętej z flagą olimpijską i flagą Grodziska Wielkopolskiego sprzed kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa na płytę boiska Grodziskiego Centrum Sportu, gdzie zapalono znicz olimpijski, a w niebo pofrunęły gołębie. Następnie, absolwentka SP nr 1 odśpiewała hymn igrzysk.
Powitania gości oraz przybliżenia idei organizacji igrzysk specjalnych dokonał Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański. W swoim przemówieniu Burmistrz podkreślił, że podczas igrzysk liczy się przede wszystkim uśmiech i radość sportowców oraz że najcenniejsze są zapoczątkowane przyjaźnie i otwarte serca z jakimi przyjmujemy w Grodzisku Wielkopolskim wszystkich uczestników igrzysk.
Uroczystego otwarcia igrzysk dokonali wspólnie Burmistrz Henryk Szymański wraz z Wicestarostą Grodziskim Antonim Kłakiem oraz Honorowym Obywatelem Grodziska Wielkopolskiego Hermanem Cooremansem.

Podczas Igrzysk, każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił w dwóch dyscyplinach. Do wyboru mieli: skok w dal, skok wzwyż, w zależności od stopnia niepełnosprawności bieg na 50, 100 lub 200 metrów, sztafetę, pchnięcie kulą, rzut piłeczką palantową, rzut do kosza oraz wyścig kolarski na czas na odcinku 300 metrów.
Międzynarodowe igrzyska uświetniły swoim występem Grodziska Orkiestra dęta, dzieci z grup tanecznych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grodzisku Wielkopolskim.
Słowa uznania za serce i trud włożony w przygotowanie tegorocznych igrzysk  Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański skierował w stronę dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim oraz kierownictwa i pracowników Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Grodzisku Wielkopolskim. Ten ogrom pracy i wysiłek zaprocentował, kolejną udaną edycją sportowych zmagań.

Zadanie było współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski.

   

Goście z Belgii

Na zaproszenie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, w dniach od 18 do 21 maja, w naszym mieście przebywała 23 - osobowa grupa mieszkańców z partnerskiego miasta Merksplas w Belgii. Przyjechała ona na organizowane 20 maja  Międzynarodowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych.
Podczas pobytu goście mieli możliwość korzystania ze strzelnicy sportowej w Zdroju oraz uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez uczestników i opiekunów Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło Grodzisk Wielkopolski.
W piątek, na zaproszenie Burmistrza, odwiedzili także miejski ratusz. Była to okazja do rozmów i zapewnienia o dalszej współpracy oraz przyjeździe gości za dwa lata na kolejne igrzyska.