Centralna ewidencja emisyjności budynków

Informacja dla właścicieli i zarządców budynków.

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.

Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

 Powyższe deklaracje będzie można składać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub elektronicznie pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/

 Centralna ewidencja emisyjności budynków – informacja dla właścicieli i zarządców (pdf)

 Deklaracja dla budynków mieszkalnych (pdf)

 Deklaracja dla budynków niemieszkalnych (pdf)

Najchetniej czytane

2021-06-25
Grodziska Szybko 10 po Covidzie
2021-08-26
Uwaga! transmisja mszy św. z Lubinia odbędzie się online
2021-06-19
Zbiór wszystkich produkcji związanych z Grodziskiem Piwobraniem 2021
2021-07-25
Wybieramy najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy
2021-06-30
Centralna ewidencja emisyjności budynków