Dlaczego ograniczamy koszenie miejskich trawników?

Gmina Grodzisk Wielkopolski już od kilku lat ogranicza koszenie trawników. 
Przed kolejnym sezonem wegetacyjnym także planuje nowe miejsca  w których ograniczy intensywność koszenia trawników miejskich. To jeden ze sposobów nie tylko na walkę z suszą, ale także trend w projektowaniu przestrzeni miejskiej, pozwalający zachować bioróżnorodność. Ograniczenie, nie oznacza jednak całkowitej rezygnacji z koszenia. Zamierzamy traktować te miejsca jak łąki kwietne, które kosi się maksymalnie trzy razy w sezonie. Estetyka to sprawa indywidualna, ale trawnik w aglomeracjach miejskich  pełni też inne, znacznie ważniejsze funkcje. 
Zachęcamy mieszkańców do zakupu nasion łąki kwietnej w wersji doniczkowej i do wysiewu ich np. na balkonie. Nasiona wraz z ulotką informacyjną są do nabycia w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Przemysłowej 7.
 Podsumowanie korzyści płynących z dzikich trawników!
- wzmacniają się miejskie korytarze ekologiczne, przyczyniające się do stabilności cennych przyrodniczo miejsc
- zapobiegamy spadkowi liczby owadów (zapewniamy im większą bazę pokarmową)
 - zapewniamy schronienie dla ptaków i innych zwierząt
 - zmniejsza się efekt tzw. wysp ciepła w miastach, tworzy korzystny, łagodny mikroklimat
 - zmniejsza się odpływ wód opadowych do kanalizacji
 - oczyszczają się wody spływające do rzek poprzez filtr rozbudowanych korzeni
 - oczyszcza się powietrze i zmniejsza się ryzyko smogu (fotochemicznego smogu, częstego latem)
 - przynoszą oszczędności finansowe
 - poprawiają relaksujący krajobraz wizualny i akustyczny
-  pamiętajmy, że kosiarki to także źródło uciążliwego hałasu i smogu którego i tak mamy już pod dostatkiem w mieście. 
 

Najchetniej czytane

2021-03-01
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
2021-03-29
Wyrazy współczucia dla najbliższych
2021-02-11
Nabór na Rachmistrza Spisowego
2021-02-04
Nielegalna wycinka drzewa
2021-04-02
INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRACĄ W PUNKCIE SZCZEPIEŃ MASOWYCH