Informacja dotycząca Szkoły Podstawowej Nr 4

W związku z notatką opublikowaną w dzienniku „Fakt” z dnia 25 sierpnia 2020 roku dotyczącą Covid wśród nauczycieli w SP nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego informuje, że jest w ścisłym kontakcie z dyrektorem szkoły od niedzieli 23 sierpnia 2020 roku, a osoby pracujące w szkole, u których podejrzewa się możliwość zarażenia koronawirusem znajdują się na kwarantannie, gdzie sukcesywnie poddawane są badaniom.
Dyrektor szkoły, w dniu 25 sierpnia br. opracował regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z ewentualnym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także szczegółowe procedury postępowania dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Zostały one opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ oraz MEN. Procedury te zostały 26.08.2020 r. przekazane do zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Wielkopolskim.
Decyzję o wariancie funkcjonowania tej szkoły podejmie dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącymi, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także po poznaniu wyników testów na koronawirusa przeprowadzonych wśród nauczycieli szkoły.
W związku z powyższym nieprawdziwa jest informacja zawarta w notatce dziennika „Fakt”, jakoby Dyrektor nie otrzymał instrukcji co robić, a nauka w szkole stała pod znakiem zapytania.

Najchetniej czytane

2020-11-19
Ostatnie pożegnanie
2020-11-24
AKTUALIZACJA GODZIN! PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO PRZEPROWADZENIA TESTU NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2
2020-11-12
Skrzynka podawcza w Urzędzie Miejskim
2020-12-14
Rozświetlmy naszą gminę
2020-12-22
Ostatnie pożegnanie Tadeusza Pankowskiego
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim