OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PALIWA STAŁEGO - SPRZEDAŻ KOŃCOWA

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego na podstawie art. 14 a. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  (Dz. u. z 2022 r. poz. 2236 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza końcową sprzedaż paliwa stałego frakcji orzech, groszek.

 Ilość węgla dostępna w punktach:

 1. Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska ”

ul. Bukowska 85, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

NIP: 7880008367, REGON: 000375349, KRS: 0000077627 

 7,36 tony w tym:

- Orzech: 4,86 tony

- Groszek: 2,5 tony

 

2. Pryzmat Grodzisk Wlkp.

ul. Nowotomyska 56, 62-065 Grodzisk Wlkp. 

NIP: 6981560947, REGON: 411548850

 - Orzech: 7,56 tony

 

3. Centrum Ogrodnicze DANFLOR,

ul. Rakoniewicka 29, 62-065 Grodzisk Wlkp.

NIP: 9950229041, REGON: 360184550, KRS: 000053130

 - Orzech – 12,5 tony

 

4. Firma FRANKIEWICZ Jarosław Frankiewicz,

ul. Gorzelniana 4, 62-065 Grodzisk Wlkp.

NIP: 7792154744, REGON: 411482392

 - Orzech 42,35 tony

 

Wnioski składać można w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp. w terminie od 22.05.2023 r. do 30.06.20023 r.

 Cena paliwa stałego orzech, groszek wynosi 1.790,00 zł brutto za tonę.

 Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

 Węgiel w ramach sprzedaży końcowej mogą kupić jedynie osoby, które spełniły warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 r.  poz. 1692 i 1967 ). 

Możliwy jest zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile byli uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego i przedłożą odpowiednie zaświadczenie.

 Znosi się limit ilościowy węgla przypadający na jedno gospodarstwo.

 Szczegółowej informacji o paliwie stałym będącym przedmiotem sprzedaży końcowej można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wlkp., ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp., lub telefonicznie pod nr tel. 061 4453044, 061 4453041. 

 

wzór wniosku

 

 

Najchetniej czytane

2023-04-05
Geocaching w Grodzisku Wielkopolskim
2023-04-04
Jubileuszowe sympozjum naukowe w firmie Haba
2023-03-20
Grodziski Pchli Targ edycja 2023
2023-04-03
Grodziski Jarmark Wielkanocny 2023
2023-04-14
Zaproszenie na badanie słuchu - ODWOŁANE!