Wilki – jak się zachować w razie przypadkowego spotkania.

 
Szanowni Mieszkańcy,
rosnąca w ostatnich latach populacja wilków sprawiła, że pojawiły się one w miejscach, gdzie nie widziano ich od dawna. Szukając pożywienia, coraz śmielej podchodzą do skupisk ludzkich.
Czy wilki są niebezpieczne? Czy mogą zaatakować nas znienacka? Jak zachować się w sytuacji zagrożenia?
Przede wszystkim, starajmy się zachować spokój. Wilk to płochliwe zwierzę, kiedy zorientuje się, że ma do czynienia z człowiekiem, powinien oddalić się. Ich zbliżanie się do miejsc zamieszkałych przez ludzi, to przejaw instynktu w poszukiwaniu jedzenia.
Kiedy widok dużego drapieżnika w pobliżu domów może budzić uzasadniony niepokój? Kogo powiadomić o takiej sytuacji?
Według zaleceń specjalistów interwencji wymagają sytuacje, kiedy wilk:
1. jest obserwowany przez kilka dni w odległości poniżej 30 m od zamieszkałych budynków (zdarzenie powtarza się przez dłuższy czas).
2. wielokrotnie pozwala podejść do siebie na odległość poniżej 30 m.
3. wielokrotnie sam podchodzi do ludzi na odległość poniżej 30 m, przejawia zainteresowanie ludźmi.
4. atakuje lub rani ludzi nie będąc sprowokowanym.
W sytuacji realnego zagrożenia prosimy o kontakt z Policją - numer alarmowy 112.
 

Najchetniej czytane

2021-03-29
Wyrazy współczucia dla najbliższych
2021-04-26
Punkt szczepień powszechnych
2021-04-02
INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRACĄ W PUNKCIE SZCZEPIEŃ MASOWYCH
2021-04-15
Stanowisko do samospisu w Gminnym Centrum Informacji
2021-03-19
Gratulacje dla pierwszej mieszkanki gminy Grodzisk Wielkopolski urodzonej w 2021 roku