XLIII Sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim uprzejmie informuje, że XLIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022r o godz.16,00 w CK RONDO ul. Kolejowa 12.

 

Zapraszamy do śledzenia transmisji online.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Powitanie radnych i zaproszonych gości

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

6. Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym

7. Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym

8. Interpelacje i zapytania radnych

9. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Grodzisk Wielkopolski

10. Debata nad raportem o stanie Gminy Grodzisk Wielkopolski

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego wotum zaufania

12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, sprawozdania finansowego za 2021r oraz informacji o stanie mienia

13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2021 oraz wniosku w sprawie absolutorium

14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

15. Dyskusja nad sprawozdaniami

16. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 rok

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego

c) zmian w budżecie gminy

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2022-2031

17. Wolne głosy i wnioski

18. Zakończenie posiedzenia

Najchetniej czytane

2022-06-17
Wniosek PESEL - Додаток PESEL
2022-03-22
Podpisanie umowy na kupno grodziskiego stadionu
2022-06-21
DZISIAJ MIJA OSTATNI DZIEŃ BY ZŁOŻYĆ DELKARACJĘ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
2022-04-28
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO
2022-03-31
Rozbudowa drogi gminnej nr 530726P