Zimowe utrzymanie dróg

Informacja w sprawie utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/24 na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski. Numery telefonów do jednostek odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.

 

Drogi gminne:

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim

ul. Stary Rynek 1

62-065 Grodzisk Wielkopolski

Osoba odpowiedzialna z ramienia Gminy Grodzisk Wielkopolski

tel. stacjonarny:          061 4453024,

tel. komórkowy:         722323355.

 

Drogi powiatowe:

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Rakoniewicka 40, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. stacjonarny:          061 4421185,

tel. komórkowy:         606241844.

 

Droga krajowa nr 32:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Rejon Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl

centrala telefoniczna:             61 4423311,

sekretariat (bezpośredni):       61 4437782.

 

Droga wojewódzka nr 308:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Rejon Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl

tel. stacjonarny:          61 2258460,

tel. komórkowy:         605760290.

 

Poniżej linki do map z drogami i ulicami z podziałem zarządców dróg. 

Zarządcy dróg gminnych

Zarządcy dróg na terenie Grodziska Wlkp. 

 
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 października 1994 roku w zimowym utrzymaniu dróg obowiązuje 6 standardów. Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. 
Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach reguluje załącznik nr 1 di ww. zarządzenia.
 
 

 

Przygotowaliśmy dla Państwa krótką informację, która przedstawi obowiązki właścicieli dróg oraz nieruchomości w okresie zimowym.
W zależności od panujących warunków atmosferycznych podejmowana jest decyzja o wysłaniu ludzi lub sprzętu na przydzielone wcześniej rejony.

Do dyspozycji kierującego zimowym utrzymaniem dróg jest niżej podany sprzęt.

 1. Pługi:
 1. koparko-ładowarki JCB i CASE, GPK Grodzisk Wlkp. – miasto Grodzisk Wielkopolski,
 2. koparko-ładowarka CASE – od Ptaszkowo 91 do drogi krajowej nr 32,
 3. ciągnik PROKMAR – ścieżki pieszo-rowerowe do Kurowa, Zdroju oraz w Grodzisku Wlkp. wzdłuż ul. Nowej, Europejskiej, Mikołajczyka i Nowotomyskiej,
 4. ciągnik Ursus - ścieżka pieszo-rowerowa do Grąblewa i wzdłuż drogi krajowej nr 32 od granicy z Gminą Rakoniewice do granicy z Gminą Granowo.

Dodatkowo wykorzystywane są samochody OSP, które obsługują:

 1. samochód Mercedes, OSP Słocin – obsługuje rejon: Słocin, Biała Wieś, Sworzyce oraz Grodzisk Wlkp. (obwodnica od ul. Nowotomyskiej do ul. Bukowskiej)
 1. samochód STAR, OSP Grąblewo – obsługuje rejon: Grąblewo, Kurowo, Snowidowo oraz Ptaszkowo,
 1. samochód STAR, OSP Borzysław – obsługuje rejon: Borzysław, Chrustowo, Młyniewo, Kobylniki, Lulin oraz Ptaszkowo,
 1. samochód IFA, OSP Kąkolewo – obsługuje rejon: Kąkolewo, Albertowsko, Czarna Wieś, Zdrój oraz Rojewo.
 1. Piaskarki:
 1. samochód Mercedes,
 2. ciągnik Ursus.

Uszorstnianie dróg rozpoczyna się od głównych ulic przelotowych (samochód) tj. obwodnicy (od ul. Nowotomyskiej do ul. Bukowskiej), ul. Nowotomyskiej, Bukowskiej, Nowej, Drzymały, Poznańskiej, Garbary, Nowaczyka, Kolejowej i al. 18-latków. W następnej kolejności są posypywane mieszanką piasku z solą pozostałe drogi i ulice na terenie miasta i gminy.
Na wszystkich pojazdach biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg i ulic zainstalowane są lokalizatory GPS, umożliwiające na bieżąco śledzić geograficzne położenie każdego pojazdu i odtworzyć jego trasę oraz czas przejazdu.

Po wystąpieniu opadu śniegu lub gołoledzi, pracownicy GPK pracę na przydzielonych rejonach  rozpoczynają o godz. 6:00. W pierwszej kolejności odśnieżane są chodniki oraz przejścia dla pieszych na ulicach prowadzących do szkół, tzw. „Bezpieczna drogi do szkoły”.

 

Pozostałe chodniki na terenie Grodziska Wlkp. oraz przejścia dla pieszych odśnieżane są w drugiej kolejności. 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk Wlkp., właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w takie miejsca by nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.

Prosimy pamiętać również o usuwaniu nawisów śnieżnych i sopli lodu, które znajdują się bezpośrednio nad ciągiem ruchu pieszych.

Ponadto na terenie miasta, rozstawiono 20 pojemników mieszaniny piasku z solą do posypywania chodników, z których mogą korzystać również mieszkańcy Grodziska Wlkp. 

 

 

 

Najchetniej czytane

2024-04-22
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko, na czas określony (zastępstwo).
2024-05-15
Ruszyły zapisy na VI Hunters Grodziski Mini Półmaraton "Słowaka"
2024-05-28
2 EDYCJA NOCNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
2024-04-24
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 18.04.2024 roku
2024-04-12
Wyniki Wyborów do Rady Gminy w 2024 roku