Cztery Żywioły - Ogień, Woda, Ziemia, Powietrze

„Cztery żywioły” w Grodzisku Wielkopolskim

W  dniu 4 sierpnia 2020 roku Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan podpisał umowę o dofinansowanie Projektu „Cztery żywioły  - OGIEŃ, WODA, ZIEMIA, POWIETRZE – projekt działań edukacji ekologicznej w gminie Grodzisk Wielkopolski” ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działanie 4.5 „Ochrona Przyrody”, Poddziałania 4.5.4 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Projekt polega na doposażeniu Centrum Edukacyjno – Ekologicznego „Pod Chmurką” w Grodzisku Wielkopolskim i obiektów użyteczności publicznej wraz z prowadzeniem działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska. Zostaną zrealizowane 4 programy tematyczne: OGIEŃ, WODA, ZIEMIA, POWIETRZE.

Programy zostaną przeprowadzone poprzez warsztaty, lekcje, spotkania, kampanie informacyjne, konkursy, imprezy masowe.
OGIEŃ: :pokazy prawidłowego palenia z detektorem gazów i wilgotnościomierzem, kampanie antysmogowe,
ZIEMIA: lekcje edukacji ekologicznej o tematyce odpadowej
POWIETRZE: akcje sadzenia drzew, promocja gminnego programu wymiany pieców na ekologiczne;
WODA: lekcje przy ogrodach deszczowych, akcje ulotkowe dotyczące oszczędzania wody i zagospodarowania wody deszczowej.

Głównym miejscem działań będzie Centrum Edukacyjno – Ekologiczne „Pod Chmurką”, ale programy będą realizowane też poza nim (m.in. w szkołach, przedszkolach, na terenach otwartych podczas imprez).
W ramach Projektu zostanie zakupione doposażenie: ogrody deszczowe, kosze do segregacji odpadów, tablice edukacyjne, wyświetlacze poziomu zanieczyszczenia powietrza, czujnik wilgotności drewna, detektor gazów, kubki ekologiczne – biodegradowalne.
Efektami projektu będzie zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
Wartość projektu: 161 060,24 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  136 901,20 zł
Termin realizacji – lata 2020 - 2021

 

„Cztery żywioły – ziemia, powietrze, woda, ogień – projekt działań edukacji ekologicznej w gminie Grodzisk Wielkopolski”

W dniu 12 września 2021 roku, w ramach Festynu  przy Wiatraku, odbyły się warsztaty ekologiczne realizowane zgodnie z projektem „Cztery żywioły – ziemia, powietrze, woda, ogień – projekt działań edukacji ekologicznej w gminie Grodzisk Wielkopolski”.

W ciągu kilku godzin uczestnicy mogli skorzystać:
W ramach panelu ZIEMIA -  ze stanowiska eksperckiego dotyczącego flory i fauny ziemi, stanowiska relaksu, namalować plakat promujący eko zachowania oraz wykonać sobie zdjęcie na specjalnie przygotowanym do tego fotelu do zdjęć. Chętni wzięli udział w spacerze entomologicznym po parku miejskim w Grodzisku, rozpoznając różne gatunki owadów i motyli, poznając ich rolę dla ekosystemu oraz w „spacerze ziołowym”, polegającym na rozpoznawaniu ziół i ich wykorzystaniu w kuchni i roli dla środowiska. Dla uczestników było także dostępne stanowisko pszczelarskie, na którym można było spróbować i nauczyć się rozpoznawania miodu, zrobić własną świeczkę oraz posłuchać prelekcji na temat ważnej roli pszczół w życiu człowieka. Ważnym elementem tego panelu była nauka prawidłowej segregacji śmieci.

W ramach panelu POWIETRZE – ze stanowiska eksperckiego dotyczącego jakości powietrza i elementów na nią wpływających. Można było, za pomocą miernika oznaczyć poziom zanieczyszczenia powietrza. Uczestnicy wysłuchali pogadanki na temat odnawialnych źródeł energii, jako alternatywy do spalania węgla. Dla osób opalających własne domy i mieszkania węglem, był pokaz prawidłowego palenia węgla, minimalizujący zanieczyszczenie powietrza.

W ramach panelu WODA – ze stanowiska eksperckiego polegającego na badaniu jakości wody oraz omówieniu mikroelementów w niej występujących. Może było się dowiedzieć także na temat różnorodności organizmów występujących w wodach oraz ich populacji w zależności od jej zanieczyszczenia. Zaprezentowano także możliwości uzyskiwania energii z wody.

W ramach panelu OGIEŃ – z możliwości przeprowadzenia doświadczeń chemicznych oraz z pokoju zagadek dotyczących ognia, co go wywołuje, jak unikać i jak zabezpieczać się przed jego skutkami.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem jego odbiorców, a liczne rozmowy świadczą o ciągle rosnącej świadomości ekologicznej, zwłaszcza młodego pokolenia.

 Przedsięwzięcie  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.5. Ochrona przyrody Poddziałanie 4.5.4. Edukacja ekologiczna

 

Drzewa Osiemnastolatków

Blisko 50 kolejnych drzew posadziła grodziska młodzież w ramach tegorocznej akcji „Drzewa 18-latków”, która odbyła się w minioną sobotę 6 listopada.

Tym razem, młodzież spotkała się w Słocinie. Tam, 18-latków przywitali Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan, Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron oraz Sołtys Słocina Katarzyna Lusina, a także Tomasz Kałek z Nadleśnictwa Grodzisk. Burmistrz pogratulował zebranym osiągnięcia pełnoletniości i podziękował za udział w akcji, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W ramach corocznego sadzenia drzew przez grodziską młodzież, która osiągnęła pełnoletniość,  posadzonych zostało już łącznie ponad 1000 drzew.

Tomasz Kałek przedstawił zebranym zalety sadzenia drzew, a także opisał funkcje jakie pełnią nie przypadkowo wybrane do nasadzenia w tym miejscu gatunki drzew.

Podczas tegorocznej akcji, wzdłuż drogi śródpolnej w Słocinie powoli rosnąć będą drzewa z gatunku: lipa, dąb i klon. Do każdego z drzew, przytwierdzona została tabliczka z imieniem i nazwiskiem „właściciela”, który je zasadził oraz datą przeprowadzenia akcji.

Młodzież odsłoniła też pamiątkową tablicę, która przypominać będzie jakie drzewa i kiedy zostały posadzone.

Na pamiątkę spotkania, każdy z uczestników otrzymał symboliczne drzewko szczęścia.

18 – latkowie mogli także wziąć udział w pokazie prawidłowego palenia metodą od góry. Otrzymali także ulotki, które mają im pomóc utrwalić przekazane informacje. Liczymy na to, że pełnoletni mieszkańcy naszej gminy będą naszymi ambasadorami w trosce o czyste płuca naszej gminy.

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego serdecznie dziękuję młodzieży za odzew i liczny udział w akcji, będący wyrazem ich dojrzałości, przywiązania do lokalnej społeczności oraz świadomości ekologicznej, a także wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie sobotniej akcji nasadzenia drzew.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Cztery Żywioły – Ogień, Woda, Ziemia, Powietrze – projekt działań edukacji ekologicznej w gminie Grodzisk Wielkopolski”  w ramach osi priorytetowej 4 „Środowisko”, działania 4.5 „Ochrona Przyrody”, poddziałanie 4.5.4 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 GRODZISKI EKO - RYNEK

W piątek 27 maja w Grodzisku Wielkopolskim odbył się Eko Rynek. To wyjątkowe wydarzenie ma na celu szeroko pojętą edukację w zakresie dbania o środowisko naturalne, ochrony wody, powietrza i gleby, a także promocję naturalnych i ekologicznych produktów spożywczych, kosmetyków  i przedmiotów codziennego użytku.
Wydarzeniu przyświecało hasło „Cztery żywioły” i to wokół nich skoncentrowane były działania.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wystawcom i sprzedawcom za wsparcie naszych działań, przygotowanie stoisk, za wspólne przedsięwzięcia podejmowane na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Dziękujemy klubom ekologicznym działającym przy grodziskim Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Technicznych, instytucjom, firmom i jednostkom gminnym.
Dziękujemy przedszkolom i szkołom za udział.  
To była kolejna, piękna lekcja o tym, że człowiek ma ogromny wpływ na to, w jakiej kondycji jest i będzie nasza planeta. Liczymy, że jej stan będzie się poprawiał wraz ze wzrostem naszej świadomości, którą nieustannie musimy podnosić.
Zadanie zrealizowano  w ramach projektu „Cztery żywioły – OGIEŃ, WODA, ZIEMIA, POWIETRZE – projekt działań edukacji ekologicznej w gminie Grodzisk Wielkopolski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

 

DSC09830
DSC09831
DSC09832
DSC09838
DSC09845
DSC09850
DSC09849
DSC09847
DSC09848
DSC09853
DSC09852
DSC09854
DSC09862
DSC09887
DSC09857
DSC09855
DSC09864
DSC09868
DSC09871
DSC09865
DSC09918
DSC09867
DSC09890
DSC09911
DSC09903
DSC09902
DSC09899
DSC09884
DSC09881
DSC09906
DSC09920
image1

 

Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej

We wtorek, 21 czerwca 2022 roku w Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w Zdroju, po dwóch latach przerwy spowodowanej epidemią, odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej, w którym wzięły udział pięcioosobowe reprezentacje szkół podstawowych z terenu gminy Grodzisk Wielkopolski z klas IV-VIII. Konkurs zrealizowano w ramach projektu „Cztery żywioły – OGIEŃ, WODA, ZIEMIA, POWIETRZE – projekt działań edukacji ekologicznej w gminie Grodzisk Wielkopolski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oryginalna formuła konkursu – przygodowy rajd na orientację poprowadzony po terenach leśnych – wzbudziła wśród młodzieży wiele emocji. Zasady przeprowadzenia konkursu wyjaśnił Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Marcin Brudło.

Młodzieży na szlaku liczącym około 3,3 km towarzyszyły starsze koleżanki i koledzy z Klubu EKOSŁOWAK działającego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Na trasie zespoły musiały wykazać się różnorakimi umiejętnościami, między innymi orientacją w  terenie, obsługą kompasu oraz szeroko pojętą wiedzą z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Na punktach kontrolnych ich wiedzę praktyczną i teoretyczną sprawdzali pracownicy Nadleśnictwa Grodzisk oraz pracownicy Urzędu Miejskiego, Wydziału ds. Wsi i Ochrony Środowiska. Wszystkie drużyny doskonale poradziły sobie z wykonaniem zadań w terenie i szczęśliwie dotarły do mety. Dodatkowe punkty i nagrody można było uzyskać za wykonanie ciekawego ekologicznego mema.

I miejsce, zajęła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim, II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim, III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim, IV miejsce Szkoła Podstawowa w Kąkolewie, V miejsce Szkoła Podstawowa w Grąblewie oraz VI miejsce Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie.

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, opiekunowie drużyn sadzonki drzew, a uczniowie nagrody rzeczowe, które zapewne przydadzą się podczas wakacyjnych podróży.

Podczas podsumowania konkursu Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego - Marcin Brudło podziękował uczestnikom za udział i zaangażowanie, nauczycielom za przygotowanie dzieci i młodzieży, a także Nadleśnictwu Grodzisk oraz uczniom z Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wielkopolskim działającym w klubie EKOSŁOWAK za współpracę i pomoc w przygotowaniu konkursu.

Konkurs wraz z nagrodami i drobnym poczęstunkiem zrealizowano w ramach projektu „Cztery żywioły – OGIEŃ, WODA, ZIEMIA, POWIETRZE – projekt działań edukacji ekologicznej w gminie Grodzisk Wielkopolski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 
 

OPIS WARSZTATÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „CZTERY ŻYWIOŁY”

 W ramach projektu „Cztery żywioły - OGIEN, WODA, ZIEMIA, POWIETRZE – projekt działań edukacji ekologicznej w gminie Grodzisk Wielkopolski”  przeprowadzone zostały warsztaty obejmujące 9 spotkań, każde z nich dla 3 grup dzieci w następujących terminach:

09.05.2022 r. – w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ptaszkowie;

10.05.2022 r. – w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie;

11.05.2022 r. – w Szkole Podstawowej w Słocinie;

12.05.2022 r.  – w Szkole Podstawowej w Grąblewie;

13.05.2022 r. – w Przedszkolu Gminnym im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp.;

16.05.2022 r. – w Szkole Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp.;

17.05.2022 r. – w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.;

18.05.2022 r. – w Centrum Edukacji Ekologicznej „Pod Chmurką” w parku miejskim w Grodzisku Wlkp.;

23.05.2022 r. – w Szkole Podstawowej nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp.

 Każdy warsztat miał charakter edukacyjny z elementami zabawy. Główny nacisk został położony na znaczenie wody, konieczność jej magazynowania i wykorzystywanie deszczówki. Drugim punktem było wyjaśnienie znaczenia kompostu i nauka zakładania kompostownika. A na końcu podkreślano rolę owadów zapylających w życiu ludzi.

Szczegółowy harmonogram zajęć przedstawiał się następująco:

 1.WODA

- zabawa – rozpoznawanie odgłosów nagrań (potok, burza, ulewa, deszcz, prysznic, woda z kranu);
- przedstawienie znaczenia wody w życiu ludzi, zwierząt i planety oraz zagrożenia płynącego z braku wody pitnej; omówiono pojęcie katastrofy klimatycznej i problemów z pozyskiwaniem wody pitnej; uczestnicy dowiedzieli się, czym jest susza hydrologiczna i w jaki sposób można jej przeciwdziałać;
- zabawa w oszczędzanie wody (na tacy 3 kubeczki, do których dzieci nalewają wodę z butelki, odkrywają jak mogą wykorzystać rozlaną wodę z tacy np. podlewanie);

Podawanie przykładów wykorzystywania wody: szybki prysznic zamiast kąpieli w wannie, zakręcanie wody podczas mycia zębów, zbieranie deszczówki, pralkę i zmywarkę uruchamiać tylko gdy są wypełnione, wodę po wypłukaniu owoców i warzyw wykorzystuj do mycia lub podlewania, wodę po ugotowanych warzywach bez soli można wystudzić i używać do podlewania;

- pokazanie na przykładzie mini ogródka deszczowego, jak można wykorzystywać deszczówkę (w każdej placówce znajdował się ogródek deszczowy, dzieci zobaczyły w praktyce, jak go zrobić, ponadto przekrój ogrodu został przedstawiony na planszy);
- przedstawienie dobrej jakości wody w gminie Grodzisk Wlkp. i zachęcanie dzieci do picia kranówki.

 2.ODPADY

- pokazanie i przypomnienie zasad segregacji odpadów na bazie koszy do segregacji (zabawa z wrzucaniem śmieci we właściwe pojemniki);
- pokaz kompostownika, omówienie roli kompostu, wyjaśnienie czym jest kompost;
- omówienie na przykładzie plansz, jak założyć kompostownik;
- pokaz poszczególnych faz przerobu bioodpadów w kompost ( w pojemniczkach);
- wyjaśnienie, co należy wrzucać do kompostownika;
- omówienie, w jaki sposób wykorzystać przerobiony kompost.

 3.OWADY ZAPYLAJĄCE

- rozróżnianie owadów zapylających na podstawie plansz pokazowych;
- potrzeby zapylaczy- pokaz tworzenia poidełka;
- zagrożenia dla owadów zapylających;
- zasady zachowania wobec pszczół, os i szerszeni;
- taniec pszczoły;
- przekazanie domku dla zapylaczy.

 Podczas warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymywali ulotki dotyczące omawianych zagadnień. Dzieci miały możliwość zobaczyć także pokazowy ul edukacyjny, poznały rodzaje owadów zapylających. Każda placówka otrzymała wykonany przez prowadzącego warsztaty domek dla zapylaczy. Na zakończenie otrzymywały pamiątkową plakietkę.

 

 

W ramach projektu „Cztery żywioły - OGIEN, WODA, ZIEMIA, POWIETRZE – projekt działań edukacji ekologicznej w gminie Grodzisk Wielkopolski”, 

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Grodzisku Wielkopolskim przeprowadziło 10 pokazów prawidłowego palenia na terenie Grodziska Wielkopolskiego, w tym;

a) 5 pokazów w terminie od 15.11.2021 do 31.12.2021 na terenie:

- miejscowości Słocin - boisko
- targowiska miejskiego – ul. Sienkiewicza
- parkingu przy sklepie Inter Marche – ul. Nowotomyska
- parkingu przy sklepie Brico Marche – ul. Europejska
- parkingu przy sklepie Netto – ul. Poznańska

b)   5 pokazów w terminie 01.01.2021 do 30.01.2022  na terenie:

- parkingu przy sklepie Mrówka ul. Zielonogórska
- ul. Szerokiej
- Starym Rynku
- parkingu przy sklepie Biedronka – ul. Nowotomyska
- parkingu przy sklepie Biedronka – ul. 27 Stycznia

 Do  przeprowadzenia pokazów wykorzystano dwa piece typu "koza". Podczas pokazu jeden rozpalony został "od dołu", drugi "od góry", w celu ukazania różnicy zadymienia pomiędzy tymi sposobami rozpalania;

- do palenia wykorzystano wyłącznie ekologiczne rozpałki i materiał opałowy spełniający normy "uchwał antysmogowych" dla województwa Wielkopolskiego
-  rozdano ulotki dla mieszkańców jak rozpalać piec od góry
-  ustawiono w widocznym miejscu "potykacz" z plakatami opisującymi i przedstawiającymi metodę "rozpalania od góry",
-  przeprowadzono rozmowy merytoryczne z mieszkańcami zachęcającymi do wypróbowania ww. metody